Chương Trước/92Chương Sau

A-Kun Và B-Kun

Chương 15

A-kun nằm trên giường tiếp tục nghĩ đến người đẹp B-kun.

A-kun đột nhiên nhớ đến thái độ của B-kun khi biết mình thích màu hồng.

A-kun chợt hiểu ra.

Chuyện thích màu hồng đối với một thánh giả gái quả thật chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng tại sao một người có tám múi cơ bụng như B-kun khi mặc đồ con gái vào lại chẳng thấy phản cảm chút nào thế nhỉ?

A-kun rất chi là thắc mắc.

Truyện convert hay : Mười Vạn Cái Khắc Kim Lý Do
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi