Chương Trước/92Chương Sau

A-Kun Và B-Kun

Chương 2

2.

Sau khi tan giờ Thể dục, A-kun và bạn C đi bộ trên sân điền kinh.

Chỗ này ít người tới chơi, vì thế bãi cỏ tơi xốp, giẫm lên vô cùng thoải mái.

Bạn C không kìm được cảm thán: “A! Đạp một bước xuống này.”

A-kun đang phiền não mấy ngày qua tiếp lời: “Có cớt chó.”

Chân bạn C dừng ở giữa không trung.

A-kun bị đánh cho một trận.

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần Diệp Quân Lâm
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi