Chương Trước/92Chương Sau

A-Kun Và B-Kun

Chương 33

A-kun không muốn biết nội dung trong thiệp là gì.

B-kun nói với cha mẹ A-kun là hắn tặng cho A-kun một tấm thiệp chúc mừng viết bằng tiếng Anh.

Cha mẹ A-kun ép A-kun xem thiệp chúc mừng.

A-kun nuốt lệ cầm lấy từ điển dịch nội dung trong thiệp.

A-kun cảm thấy B-kun thật độc ác.

Mấy lời chúc mừng vốn chỉ cần mấy câu là xong mà bị B-kun viết hết cả một trang thiệp.

Ngoài một vài từ quen ra còn đâu toàn từ lạ không thường dùng.

Ngữ pháp thì mỗi câu một kiểu.

A-kun nhìn câu cuối cùng.

‘Ich liebe dich’*

A-kun yên lặng.

Hình như đây không phải là tiếng Anh.

tiếng Đức ‘Tôi yêu em’

Truyện convert hay : Bất Bại Chiến Thần Dương Thần ( Hoàn Chỉnh )
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi