Chương Trước/92Chương Sau

A-Kun Và B-Kun

Chương 52

Mỗi lần tan tiết Thể dục A-kun sẽ luôn tự chạy mấy vòng quanh thao trường.

Từ khi trở thành bạn cùng bàn với A-kun, B-kun bắt đầu chạy cùng A-kun.

Lần này B-kun bị trẹo chân cho nên A-kun chỉ có thể chạy một mình.

B-kun ngồi ở một góc nhỏ lặng lẽ nhìn A-kun chạy.

A-kun chạy rồi chạy, đột nhiên cảm thấy cảnh này quen quen.

Hồi lớp Chín, vì B-kun mà A-kun cáu kỉnh với cha mẹ.

Vì muốn phát tiết cảm xúc trong lòng, chiều nào sau khi tan học A-kun cũng đến thao trường chạy mười mấy vòng.

Dần dần A-kun phát hiện mỗi ngày luôn có người im lặng ngồi ở một góc nhỏ học bài.

Hiện giờ B-kun đang ngồi ở góc nhỏ đó.

Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi