Chương Trước/92Chương Sau

A-Kun Và B-Kun

Chương 6

Tan học, A-kun đi vệ sinh xong quay lại lớp lấy đồ, kết quả phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi B-kun.

A-kun không đếm xỉa gì đến hắn.

B-kun không nhịn được, tóm A-kun lại.

B-kun hỏi A-kun: “Cậu có ý kiến gì với tôi à?”

A-kun gật đầu lia lịa trong lòng.

A-kun: “Không, không có, sao tôi dám chứ.”

A-kun kinh sợ.

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi