Chương Trước/31Chương Sau

Bắt Rồng Làm Hậu (Phược Long Vi Hậu)

Chương 19-2: Ta Sẽ Xem Là Thật Đó (H)

Chương bị khóa, mong độc giả thông cảm!

Truyện convert hay : Thần Y Đích Nữ: Đế Quân, Thỉnh Gả Thấp!
Chương Trước/31Chương Sau

Theo Dõi