Truyện Cấp Trên Quá Quyến Rũ

Cấp Trên Quá Quyến Rũ

Thể loại : Bách Hợp
Tác Giả : Mị Cốt
Số Chương  : 31
Trạng Thái : Còn Tiếp
Nguồn : sưu tầm
Cập Nhật  : 16:53 23-05-2022
[Edit][BHTT] Cấp Trên Quá Quyến Rũ

Tác giả: Mị Cốt

Thể Loại: Hiện Đại, 419, BHTT, 1x1, HE

- --- Văn án:

Dụ Tình Không chưa từng nghĩ tới mình sẽ uống say rồi cùng một nữ nhân 419, càng không có nghĩ tới người này lại là cấp trên mới của mình...

Về sau, nàng ban đầu còn nghĩ ngoài công việc ra thì nên cùng đối phương phân rõ giới hạn, tiếp tục làm một Tiểu Bạch dương thẳng tăm tắp, nhưng mà cấp trên không chỉ có da trắng-mỹ mạo-vũ mị-lại đa tình, lại còn luôn trêu chọc cùng câu dẫn nàng... Dưới sự hấp dẫn trí mạng như vậy, quan hệ của các nàng liền không thể khống chế mà bắt đầu hướng phía XX OO điên cuồng đi lệch...

Comment, Review truyện Cấp Trên Quá Quyến Rũ