Truyện Chư Thiên Vạn Giới Thành

Chư Thiên Vạn Giới Thành

Thể loại : Tiên Hiệp, Khoa Huyễn
Tác Giả : Vvngựa
Số Chương  : 34
Trạng Thái : Còn Tiếp
Cập Nhật  : 17:18 27-01-2021
Chư Thiên Vạn Giới Thành, Thương Thông Vạn Giới: Cao Tuấn bất ngờ nhận được Chư Thiên Vạn Giới Thành từ đó cao tuấn đi lên nhân sinh đỉnh phong cùng mỹ nữ tiêu dao chư thiên vạn giới, trường sinh chỉ là bất đầu, ngươi xem Tiên đế, Thánh nhân rất mạnh "" đây đây ta có một viên Đan dược ngươi ăn vào ta chắc chắn với ngươi treo đánh Tiên đế, Thánh nhân...

Danh sách chương

Comment, Review truyện Chư Thiên Vạn Giới Thành