Saved Font

Trước/2736Sau

Đại Đạo Độc Hành

Chương 22-1: Sách cốt phân nhục Thoát Xá viện! (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cao Bằng gật gật đầu nói: “Ngoại môn Linh Điệp tông, tổng cộng có mười ba cái ngoại viện, trong đó ngoại viện tốt nhất chính là Thanh Tịnh các, Thải Chức đường, còn có Tĩnh Hương trù!

Thanh Tịnh các là phụ trách toàn bộ công tác quét tước vận chuyển môn phái, trong môn công tác quét tước Tử Dương nhai, Tiềm Long lâm, đều là Thanh Tịnh các phụ trách, nơi đó đều là môn phái phúc địa, vô số đệ tử nội môn ở đó tu luyện, bọn họ tùy tay lộ ra điểm gìdđó, liền đủ để chúng ta sống, có thể nói ưu việt vô số, ngoại lao nhiều hơn.

Lại nói tới Thải Chức đường, phụ trách công tác thu thập tài liệu Thải Điệp Y đặc sản môn phái, ở trong đó cũng có các loại ưu việt, gần với Thanh Tịnh các.

Một cái cuối cùng chính là Tĩnh Hương trù, chính là gieo trồng linh điền, nấu cơm, ngoại viện dược trai, đầu bếp đều là ăn tới cao lớn vạm vỡ, đây là ngoại viện công tác tốt thứ ba”.

Lúc này Lạc Hân rút thăm, rút ra một cái Ngự Thú trai, Lạc Minh rút thăm rút ra một cái Đan Hỏa phòng, Lạc Lan rút thăm rút ra một cái Luyện Kim đường!

Cao Bằng tiếp tục nói: “Ngự Thú trai chính là ngoại viện bắt, nuôi dưỡng linh thú trong môn, thu hoạch nhiều, hơn nữa mệt chết được, bất quá có thể trước được ổ linh điệp tốt nhất, đối với về tu luyện sau rất có ưu việt.

Đan Hỏa phòng nọ chính là ngoại viện phụ trách thu thập linh thảo, luyện chế đan dược! Luyện Kim đường chính là ngoại viện chuyên môn phụ trách tìm mỏ, lấy quặng, luyện khí. Ngoại viện này đều được, ài, trong mười ba ngoại viện, kém nhất chính là Thoát Xá viện này của ta!”

Lúc này Lạc Ly bắt đầu rút thăm, hắn đưa tay tiến vào trong kim bình, đụng đến vô số trúc ký, tùy tay lấy ra một cái, vừa thấy:

“Thoát Xá viện!”

Lão giả ghi lại: “Lạc Ly, Thoát Xá viện!”

Lạc Ly cau mày, đối với Cao Bằng nói:

“Hai ta cùng một chỗ! Thoát Xá viện đến cùng là làm cái gì?”

Cao Bằng nhìn thấy cái này, tựa cười mà không cười nói:

“Sư huynh, chúng ta cùng nhau lăn lộn, về sau huynh chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn!

Thoát Xá viện chính là lò sát sinh, trong môn chăn nuôi đào tạo linh thú, đều từ đồ tể chúng ta, phân giải, các loại tài liệu cho Thải chức đường làm y, cốt nhục giao cho Tĩnh hương trù nấu cơm!

Chúng ta chính là đồ tể, đây là địa phương mệt nhất, bẩn nhất, không có lợi nhuận nhất! Bất quá...”

Lạc Ly nói: “Bất quá cái gì?”

Cao Bằng nói: “Bất quá, nơi đó quá khổ. Sư huynh cảnh giới cao, đều điều đi rồi, cao nhất cũng chính là sư huynh luyện khí tứ trọng, phòng trống tinh xá vô số, không cần giống địa phương khác, cần xếp hàng phân phòng.

Hơn nữa đối với sư huynh còn có một cái ưu việt, nơi đó không có sư huynh thực lực cao, sẽ không quá đen, phúc lợi môn phái ít nhất có thể bảo trụ một nửa!”

Lúc này Lạc Phong rút thăm, rút ra một cái Vân Du Khách, nhìn thấy cái này, đám người Cao Bằng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hắn tựa như xem một người chết, nhưng mà ai cũng không nói gì thêm.

Lúc này lão giả nọ nói: “Tốt lắm, các ngươi địa phương đều đã có, dựa theo chỉ dẫn trên lệnh bài, đều tự đi ngoại viện tương ứng của mình báo tin đi.

Tu luyện cho tốt, nhớ kỹ, trong vòng một năm, còn không thể khí xông cửu quan, mở khí hải, vậy chỉ có thể bị trục xuất ngoại môn! Đến lúc đó, cũng không nên khóc!

Mặt khác đầu tháng sau, trong môn ban ân, Tĩnh Hương trù buổi tối cử hành yến tạ ơn, cũng đừng quên tham gia, một tháng đã có thể một lần!”

Mọi người cùng nhau hành lễ nói: “Vâng, đa tạ chỉ điểm, đệ tử cáo lui!”

Nói xong, mọi người rời khỏi, đi ra ngoài đại điện, đều tự xuất ra lệnh bài môn phái, dựa theo chỉ dẫn bên trên, đều tự đi tới chỗ ngoại môn của mình.

Mọi người nhất nhất tách ra, dù sao đều ở tại ngoại môn, có thể tùy ý gặp lại, không phải cái sinh ly tử biệt gì, đều tự tán đi.

Lạc Ly cùng Cao Bằng một đường, đi ra rất xa, Cao Bằng thở ra một hơi dài, nhỏ giọng nói:

“Sự tình của chúng ta ở bên ngoài, trưởng lão kia đều biết hết!

Lạc Ly sửng sốt nói: “Làm sao mà biết?”

Cao Bằng nói: “Vân Du Khách nọ, chính là hành tẩu bên ngoài, thám thính tình báo, cần ở bên ngoài đi lại, cùng tán tu tiếp xúc, nơi nơi xem xét.

Đến lúc đó tiểu tử nọ sẽ biết tả đạo đại biểu cho cái gì, sẽ biết chính mình sai có bao nhiêu lợi hại.

Việc này, thật ra chúng ta đều tiếp không được, chỉ có đã ngoài luyện khí tứ trọng mới có thể nhận được, tiểu tử này xong đời rồi, nơi nơi xem xét, nào có khả năng tu luyện, trong vòng một năm, không thể khí xông cửu quan, mở khí hải, sẽ bị trục xuất ngoại môn.

Xem ra hắn nhiều chuyện, bị chấp sự nghe được, còn không thiệt tình sám hối, cho nên bị trừng phạt!”

Lạc Ly cũng sửng sốt nói: “Ác như vậy!”

Cao Bằng nói: “Chính là như thế, tiên lộ đã tuyệt, đây là tu tiên giới, một cái vô ý, vạn kiếp bất phục!”

Lạc Ly lắc đầu, hắn cùng Cao Bằng dựa theo lệnh bài môn phái chỉ dẫn, bước nhanh về phía trước, xa xa tránh đi nơi đó.

Dựa theo lệnh bài môn phái chỉ dẫn, bọn họ đi vào trước cửa một tòa thạch lâu, chỉ thấy trên thạch lâu viết Thoát Xá viện.

Hai người gõ cửa, sau đó cung kính tiến vào, chỉ thấy bên trong có một đại hán, ngồi ở chỗ đó uống rượu, mơ mơ màng màng, đại hán này đầu lớn, cổ thô, một đôi mi thô, mồm to như bồn máu, nhìn thấy hai người bọn họ, đại hán nọ nói:

“Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất triêm thân! Mới nhận được môn phái thông báo, nói Thoát Xá viện chúng ta mới tới hai tiểu tử, chính là các ngươi!”

Lạc Ly hành lễ nói: “Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất triêm thân! Ra mắt sư huynh, tại hạ Lạc Ly có lễ!”

Cao Bằng cũng theo sát sau đó, hành lễ!

Đại hán cười nói: “Hy vọng các ngươi có thể chịu được vài ngày, ta gọi là Tư Đồ Nhã! Nhị chấp sự Thoát Xá viện, Luyện khí kì tứ trọng!

Đi thôi, ta đưa các ngươi đi tới đường báo tin!”

Cao Bằng chần chờ hỏi: “Nơi này không phải sao?”

Tư Đồ Nhã ha ha cười nói: “Nơi này sao có thể là địa phương thôi tha kia của Thoát Xá viện!”

Nói xong mang theo hai người Lạc Ly đi hướng hậu viện, chỉ thấy hậu viện có bảy tám con linh thú kỳ dị, linh thú này xem qua giống như một con sâu lông cùng ốc sên kết hợp thể, đem vỏ một con ốc sên đặt ở trên lưng sâu lông.

Thân thể linh thú giống như sâu lông này, dài ước chừng một trượng, rộng một thước, vỏ ốc sên nọ chừng ba thước, linh thú đầu cao lên, lại là đầu ngựa! Nhìn vô cùng kỳ dị.

Lạc Ly lần đầu nhìn thấy loại linh thú kỳ dị này, xem trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Nhã nọ ha ha cười nói:

“Không cần ngạc nhiên, đây là đà thú chăn nuôi trong môn, tục xưng Thảo Nê Mã, bằng không chỉ hai người các ngươi đi đến ngoại môn cũng cần nửa ngày, mau mau đi lên!”

Nói xong, hắn nhảy lên vỏ ốc sên một đà thú, Lạc Ly cũng nhảy lên trên vỏ ốc sên của một con, xác thực ổn, Lạc Ly ngồi xuống, chặt chẽ bất động.

Cao Bằng run rẩy cũng đi lên, Tư Đồ Nhã gầm nhẹ một tiếng, ba đà thú hướng về phương xa phóng đi.

Lạc Ly chậm rãi cảm thụ, đà thú này tốc độ không thua gì tuấn mã, hơn nữa ngồi ở trên vỏ mười phần vững vàng, mấu chốt nhất là, đà thú phương pháp tiến tới chính là một lủi một dựng, nhảy một trượng, căn bản không cần đường, ở trong quần sơn trùng điệp, như đi đất bằng, qua khe núi, lên đỉnh núi, xuyên núi rừng, vô cùng thoải mái.

Lạc Ly không ngừng gật đầu, thứ tốt, thứ tốt!

Trước/2736Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh