Truyện Khi Tam Giác Vàng Nhà Gryffindor Trọng Sinh

Khi Tam Giác Vàng Nhà Gryffindor Trọng Sinh

Thể loại : Trọng Sinh
Tác Giả : Clara Hiddelston
Số Chương  : 44
Trạng Thái : Còn Tiếp
Nguồn : Sưu tầm
Cập Nhật  : 13:59 22-06-2022
Tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh vào thế giới song song

Cả ba đều có thêm 1 người anh người chị?

Từ anh hùng trở thành kẻ bị kẻ bị người người ghét.

" Ở trong nơi đầy sự mục rỗng này vẫn còn có kẻ đưa tay về phía họ? "

" Nếu có kiếp sau.......

hãy sống là chính mình nhé! "

Comment, Review truyện Khi Tam Giác Vàng Nhà Gryffindor Trọng Sinh