Chương Trước/41Chương Sau

Kim Cương Bất Hoại

Chương 39: Tống thái tử chiêu hiền đãi sĩ

Khi mọi người đã an vị trong ngôi khách đường, mười vị nhà giàu chuyền tay nhau ngắm nghía, xem xét số châu báu quý giá. Vị nào cũng muốn làm sở hữu một viên bảo ngọc. Lão Tam một mực từ chối không bán và nói rằng đem lên kinh đô sẽ bán được giá cao hơn cho các ông “hoàng” bà “chúa”. Đó là một tâm ý thành thực. Nhưng những vị phú ông lại cho là lão Tam vốn tay sành sỏi, muốn gián tiếp chê bai các phú ông trong làng quê kệch không dám bỏ nhiều tiền để dám xài bảo ngọc.

(mất một đoạn)

Lần này thì một mình lão Tam không còn sức mang nổi. Và cả ba cô cậu dù có xúm vào khiêng giúp đỡ, chắc chắn cũng không sao mang xuể ra xe. Cuộc tiếp đón trở thành một cuộc mua bán náo nhiệt. Lẽ tất nhiên, lão Tam đột nhiên trở thành vị phú ông thứ “mười một” giữa những vị hào phú trong làng.

Con người ta “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Lão Tam nói câu gì bây giờ cũng được mọi người chắp tay cung kính tán thưởng.

- Dạ lão nói vậy đúng lắm! Lời lão bối nói ra như “khuôn vàng thước ngọc” vô cùng chí lý, chúng tôi thảy đều khâm phục!

- “Quý vật tầm quý nhân” thực không sai! Các vị vua mua đặng bảo ngọc ắt có điềm lành vua triệu chúa vời, trong nhà sinh ra mười điều quý.

Phẩm Đại lão ông vuốt râu nói :

- Lão bình sinh đóng vai trọc phú chốn thôn dã, “tứ quý” trong thiên hạ nghe nói có “quyền, cước, chức, vị” chỉ mong lấy một cho con cháu vẻ vang cũng khó, nói chi những mười điều quý? Vả lại cũng chẳng biết thập quý là những điều chi?

Lão đánh xe được thể khoác lác, vung tay nói tràn :

- Các cụ dẫu rằng có chút “máu mặt” nhưng ít khi ra khỏi làng nên chưa biết rõ “thập quý”. Hèn chi mà trang viên rộng rãi nhưng trước cổng chưa có được hoành môn ghi chức vị triều đình trong nhà chưa có hòm sắc ấn vua ban, đầu chưa đội mũ “cánh chuồn”, áo chưa được phép thêu “ngũ sắc”, không được đeo đai chạm trổ bạc, vàng, tay không cầm hốt ngà voi, chân không được phép mang “hài thêu”, xe không được cắm “cờ” biển, chết không được chọn bằng hòm gỗ sơn son thiếp vàng, bàn thờ không được phong “tự hiệu”, huyệt đạo không được xây đủ “tam cấp”, con cái không được dự hàng “ấm tử ấm tôn”, như thế là thiếu be bét đủ mọi thứ quý, nên người ta mới gọi là “trọc phú”. Trọc là nhẵn thín chẳng có gì ráo trọi!

Mười ông nhà giàu than thở muôn vàn.

- Lời cụ nói thực là xác đáng. Vì thế nên bọn tôi mới cố gắng bỏ tiền lập đài chiêu mộ anh hùng hào kiệt, cùng mong quan trên tưởng đoái ban cho chút hương thơm.

Cung Đình đương ngồi lim dim đôi mắt nghe vậy cười nói :

- Thực là “nhân dục vô nhai”, lòng tham không bờ, giàu thì muốn nọ muốn kia. Thực tình đời nay chữ “phú đế chi quý”. Có tiền vung ra muốn gì cũng được! Thần cũng vì tiền huống chi là kẻ phàm nhân...

Nói chưa dứt lời thì phía ngoài có tiếng người ngựa lao xao.

- Mau ra nghênh tiếp “thánh chỉ”!

Lão Tam được thể khoe mẽ :

- Đấy ta nói có sai đâu? Đặng ngọc của ta tức thời chữ “quý” nó đã sồng sộc tới kia rồi. Các cụ mau mau mũ áo ra mà đón lấy.

Ngoài sân, quân lính nẹp xanh nẹp đỏ nghiêm chỉnh sắp hai hàng dài đứng đón chào “Tổng quản” đại nhân tàn xanh lọng đỏ. Phẩm Đại lão ông hối người bày hương án, trầm hương rối rít để nghênh tiếp lệnh triều đình.

Đông Cung thái tử tuần du tới, Nhữ Nam cách làng không xa tiếp được tin báo quan quân và dân làng đại thắng giặc Mỏ Diều nên triệu vời bô lão và chư vị tiểu anh hùng tức tốc đến trình diện Thái tử để lĩnh thưởng.

Người khắp nơi ùn ùn kéo tới đông như kiến cỏ. Cờ xí trương ra rợp trời. Cả làng hân hoan sung sướng vì phen này đã được vua biết mặt, chúa biết tên.

Tiếng trống tưng bừng, não bạt thanh la dậy đất. Già trẻ trai gái quần áo bảnh bao vòng trong vòng ngoài đứng xem mười ông nhà giàu khăn áo tề chỉnh quỳ nghe viên Tổng quản tuyên chỉ của Thái tử.

Viên Đô đầu mặc bộ võ phục gấm hoa đẹp đẽ nhất, chỉ huy quân lính chở đầy năm xe “thủ cấp” giặc đi đầu. Quân sĩ hào đinh tiền hô hậu ủng, oai phong lẫm liệt kéo sau.

Rồi đến lốc nhốc một đoàn dài phú ông, bô lão, thanh niên trong số có bộ ba cô cậu ngồi trên xe do lão Tam dong cương. Chiếc xe dán đầy giấy hồng điều viết chữ hoan hô tiểu anh hùng phò nguy cứu khốn. Các mỹ nhân cùng lên kiệu đi theo với ước mong một phen được trình diễn trước Đông Cung thái tử.

Tống Thái tử sau khi thảo luận cùng Xuyên Thủy Phong Vân công chúa nước Tây Liêu biết rõ nhiều chuyện khủng khiếp nội tình đất nước. Người mật tấu lên Tống Đế, vị vua già đã yếu mệt nên lập tức truyền chỉ tấn phong Đông Cung thái tử quyền nhiếp triều chính, người toàn quyền thống lĩnh quan quyền và chỉnh đốn lại triều ca.

Do những điều “cơ mật” của Thiên tuế tức Ngũ Độc Thiên Nhân, Thái tử quyết tâm chờ dịp để khôi phục danh dự công quyền cho Lý Lăng vương và tìm cách tru diệt phản nghịch Thân vương Tạ Bưu hiện đang ẩn náu tại sào huyệt Hắc Y trên Bạch Hoa cương.

Công cuộc trừ khử những chân tay đảng Hắc Y len lỏi phải thi hành trong bóng tối vì e dứt dây động rừng. Nhất nhất kế hoạch loại diệt Hắc Y đều do một tay Xuyên Thủy Phong Vân công chúa sắp đặt. Nàng loại bỏ những tên Hắc Y trung kiên với Hắc Y đạo trưởng và chỉ giữ lại bên mình những kẻ tuyệt đối trung thành với mình.

Nàng dự tính biết trước là nếu được Lý Thanh Hoa liên kết giúp sức thì thế nào cũng nắm phần thắng. Nhưng sau khi tiết lộ những điều cơ mật với Thái tử, nàng tuy đã nhờ Thần Ma Mật Tăng chuyển thư nhưng chưa bắt liên lạc được với nhóm người Mã phu nhân.

Nàng cũng biết nếu hành động chậm trễ thì thế nào cũng nguy với Hắc Y đạo trưởng. Nước Liêu từ trước tới nay tranh phong với nước Tống, nhờ có Công chúa Phong Vân, Liêu Vương cũng nhận biết sức mạnh của Hắc Y đã tiêu diệt hầu hết các phái võ Trung Nguyên, đương chờ ngày thôn tính triều Tống. Tống bị diệt thì số phận Liêu cũng chẳng được yên ổn. Vì vậy vua Liêu thảo mật thư nói rõ sự nguy hại của Hắc Y cho Tống triều biết và nhờ vậy Thân vương mới bị vua Tống hết tin dùng.

Phong Vân nghị cùng Thái tử tuần du Nhữ Nam vì đất này phồn thịnh, dân chúng còn duy trì được tập tục cổ truyền, bọn giặc chưa thể xâm nhập làm ung thối. Phong Vân cố bắt liên lạc với Phượng Cung nữ chủ tức Thiết Như Hoa, yêu cầu cô bạn này ráng thuyết phục bà Song Trâm xuất đầu lộ diện giúp đỡ Thái tử xây dựng lại Tống triều.

Nếu giải tỉnh được Ngũ Đạo tướng quân Thiết Ly Sa kéo quân về hợp tác càng hay, nếu không thì uy danh của bà cũng trấn áp mọi sự nổi dậy của những phái võ đã bị mua chuộc.

Nếu bà Song Trâm còn dùng dằng, chưa quyết ra mặt đối phó với chồng bà thì có lẽ Phong Vân sẽ cùng Thái tử mật đến Châu Hòa trấn, đột nhập Bình Giang Phủ để cầu bà cứu giúp.

Bề trong là như vậy, nhưng bề ngoài giả dạng chỉ là cuộc tuần hành tiểu phỉ. Phong Vân cực kỳ lo lắng chỉ sợ đảng Hắc Y biết trước phá tan mưu kế của nàng.

Những kẻ tin dùng tiết giảm chỉ còn ba trăm thiết kỵ, một nửa là cựu Hắc Y và một nửa là chiến sĩ xuất sắc nhất triều đình. Phụ giúp tay chân chẳng còn ai, chỉ còn Ngụy Tôn Phi đã được phong tặng chức Tiết Độ Sứ và hiệp nữ Thủy Liên Đài phụ trách đặc vụ tai mắt cho nàng. Hai người này tuy tính tình kiêu hãnh nhưng thực tâm chỉ biết có Thiên tuế Ngũ Độc Thiên Nhân một dạ sống chết nơi nàng.

Hộ vệ quan Thái tử có hai vị Điện Tiền tả và hữu đao, một người tên là Kim Môn Khánh, một người là Sứ Nhuận Tâm. Cả hai võ nghệ trung bình học phép đánh đơn đao của Xích Tu Lân hồi trước.

Đất nhỏ nhưng có “rồng” tất linh. Các “quan mục” tỉnh châu huyện vội tấp nập đến triều kiến, hoặc tiếp tế lương thảo, hoặc tăng cường binh lực canh phòng giúp Thái tử tuyên phong uy thế. Kẻ văn học dâng sách thỉnh công. Người vũ dũng ra sức tìm bắt tặc phỉ để cầu tước. Nghiễm nhiên quận thành Nhữ Nam thành một tiểu triều đình đông đảo, phồn nhiệt bội phần.

Phong Vân rất mực lo âu. Tay kình địch đáng ngán nhất là Trụ Ma Thiên Vương kết hợp với Câu Hồn giáo chủ. Nàng biết chủ đảng Hắc Y tuy lợi hại nhưng ít khi ra khỏi Bạch Hoa cương.

Chủ đảng đinh ninh rằng ngày mà hắn rời khỏi tòa Ngọc Điện cung là ngày hắn bước lên ngai vàng chiếm đoạt ngôi vua nhà Tống. Hắn không ưa thích “xuất đầu lộ diện” vì hắn còn nhờ Lão Thần Y luôn luôn ở bên cạnh giúp đỡ hắn điều trị những con “trùng cùi” hoành hành xâm nhiễm não bộ.

Nàng cẩn thận lúc nào cũng đeo cặp Liễu Diệp Hoàng Kim kiếm, nhất định không rời Thái tử nửa bước để phòng mọi sự bất trắc. Vốn sẵn tài hóa trang, thiên biến vạn hóa lúc là vị Thiên tuế khí dũng hiên ngang, lúc là tiểu thư đài các, lúc là Công chúa Tây Liêu, lúc là thị nữ hầu trà không ai biết mà lường.

Thái tử cũng phải tặng cho nàng cái biệt danh là Biến Hóa Kỳ Nhân - người trăm bộ mặt. Thái tử là người phong nhã thích cầm kỳ thi họa. Ngoài lục thao, tam lược, lục nghệ, Thái tử thấy bất kỳ môn gì Phong Vân cũng trội hơn mình, vì vậy nên cảm phục vô ngần. Bên cạnh Phong Vân có thêm hai kỳ nữ mà nàng vừa thừa lệnh Thái tử triệu vời tới. Đó là nàng Bảo Liên Phượng Nữ nổi tiếng cao cờ nhất miền Tây Giang và người chị của nàng Thiếu Cơ là Hoàn Mỹ Thái Cơ nương tử, ái nữ Mỹ Nghiêm Công. Được gặp lại hai bông hoa nổi danh tài sắc thiên hạ, Đông Cung thái tử nhận biết những sắc đẹp cung phi trong hoàng thành chỉ là giả tạo của phấn son.

Thời giờ nhàn rỗi, Thái tử cùng ba nàng bàn chuyện phẩm định kỳ nhân trong thiên hạ. Bảo Liên tâu rằng :

- Thần thiếp tuy đã nổi tiếng là Tây Giang đệ nhất danh kỳ nhưng còn thua một người.

- Người đó là ai vậy?

- Thưa Điện hạ, đó là biểu muội của Thái Cơ nương tử ngồi đây.

- Thiệt vậy ư?

Hoàn Mỹ Thái Cơ hé miệng chúm chiếm như hoa mới nở :

- Tâu điện hạ, quả đúng vậy. Em gái tiện thiếp đẹp và cao cờ lắm. Nhưng chẳng may bị ông Thiên tuế đến bắt hiếp làm vợ mang đi mất từ lâu rồi!

Thái tử lộ vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn Phong Vân yểu điệu trong bộ xiêm y Công chúa Tây Liêu hỏi rằng :

- Còn vị Thiên tuế nào khác nữa không?

Phong Vân cười đáp :

- Làm gì có hai vị Thiên tuế! Thiếu Cơ đúng là hoa hậu của muôn hoa, tài đánh cờ của nàng chắc là kỳ diệu lắm vì tên gia đồng của nàng cũng đánh bại tiểu nữ một cách dễ dàng. Nếu tiểu nữ hồi đó không giết chết tên gia đồng ngay cũng vì kính phục tài đánh cờ của hắn. Không đầy mười nước mà y đã hãm tiểu nữ vào thế chiếu tướng mất hết quân.

Rồi nàng quay lại bảo Thái Cơ rằng :

- Tỷ tỷ không phải lo lắng cho cô em Thiếu Cơ. Vị Thiên tuế hỗn hào đó sẽ ra mắt tỷ tỷ ngay lập tức.

Nói rồi Phong Vân đứng dậy ra trước tấm gương lớn trong doanh phòng gỡ thoa, tháo trâm gài tóc, sau vài cái vòng tay lộn áo, sửa đổi diện mạo đã tức thời biến thành một trang nam tử uy nghi lẫm liệt, mắt xếch mày kiếm, mỹ mạo tài hùng, đổi giọng “kim” thành giọng “thổ”, cất tiếng hỏi :

- Thái Cơ hiền tử có nhận biết thằng “em rể” Thiên tuế của chị đây không?

Thái Cơ sững sờ giây lâu, miệng ấp úng nói :

- Như vậy là không phải là em Thiếu Cơ tôi bị “hiếp đáp”...

- Hiếp đáp... bởi một mỹ nhân!

- Như vậy, hiện nay em tôi đâu?

Phong Vân nói :

- Chị đừng lo ngại. Chị Hằng phải ngự trong Cung Quảng, người ngọc chẳng thể để cho ngâu vầy. Những gái xác thịt tầm thường thì mới sung làm mỹ đoàn để mê hoặc cha con Thân vương Tạ Bưu ham sắc hoặc trao cho Hắc Y đào luyện thành đoàn nữ binh để sử dụng mỹ nhân kế lung lạc anh hùng thiên hạ. Trái lại Thái Cơ là “kỳ nữ” tài danh. Phượng Cung nữ chủ đồng ý với tôi để nàng bên cạnh bà Song Trâm nữ hiệp tức Ngũ Đạo tướng quân phu nhân để hầu hạ giúp bà giải mọi ưu phiền. Gần nữ hiệp, chắc chắn Thiếu Cơ sẽ trở nên một bậc thông minh tài giỏi giúp nước sau này.

- Nếu vậy gặp bà Song Trâm, tôi có hy vọng hội ngộ bào muội phải không?

Bảo Liên bày tỏ ý kiến :

- Điện hạ đã có chỉ triệu vời, bà Song Trâm thế nào cũng đến đây sớm tối. Như vậy hai chị em sẽ đoàn tụ không nên nóng ruột.

Phong Vân nghiêm nét mặt :

- Chị nóng ruột một, em nóng ruột mười. Thủy Liên Đài cho em hay là con mụ cú vọ Câu Hồn giáo chủ và toàn bộ đoàn ám sát Hắc Y đã lên đường lĩnh công tác mưu hại Thái tử. Nếu có bà Song Trâm ở đây thì em hết lo ngại.

Nghe nói tới hai chữ “ám sát”, Bảo Liên sợ hãi thất sắc. Phong Vân nói :

- Tuy nhiên tôi đã phòng thủ chu đáo. Kẻ địch dù biết “tàng hình” cũng khó lọt vô đây.

Đột nhiên có giọng khàn khàn nổi lên :

- Thiên tuế không nên nói rỡn, lão bần nhân không biết tàng hình mà đã lọt vô trong ngự trù và doanh trại từ lâu.

Phong Vân rút song kiếm cầm tay. Mật hiệu báo động đã được ban ra vì ở chuôi kiếm có buộc lục lạc nhỏ bằng vàng, phát tiếng động trong trẻo, ngân nga ở xa nghe rõ. Nhiều đoàn cung thủ thiện xạ lập vòng rào quanh ngự doanh.

Tả Đao Kim Môn Khánh đứng chẹn mé tả, Hữu Đao Sử Nhuận Tâm cắp đao đứng chẹn ở mé hữu.

Ba cây pháo hiệu khói màu đỏ bắn vọt lên không trung, đoàn thiết kỵ do Ngụy Tôn Phi thống lĩnh cưỡi toàn ngựa màu đen bủa vòng vây tứ phía. Hiệu lệnh ban hành nhanh chóng, đoàn quân phòng vệ cơ nào đội ấy chiếm lĩnh vị trí đúng khuôn phép và êm lặng.

Tiếng khàn khàn nổi lên :

- Thiên tuế thật có tài đại tướng, trị quân đúng phép, Quản Trọng Nhạc Nghị tái sanh cũng không hơn. Lão bần nhân không phải là thích khách, chỉ là kẻ đến “xin ăn”.

Một ý nghĩ vụt thoáng qua óc Phong Vân, nàng cất tiếng hỏi :

- Vị cao nhân nào đó, xin ra mặt! Nếu tôi không nhầm thì là Nhiếp Thủ lão bối giáng lâm phải không?

- Tại sao mà đoán trúng phóc như vậy? Thiên tuế thông minh và thính tai, nhớ lâu âm thanh lắm!

- Không phải vậy đâu! Giọng lão bối khác xưa nhiều. Chỉ vì nói tới hai chữ “ngự trù” và “xin ăn” nên đoán ra vậy thôi. Lão bối núp đâu mà kỹ thế?

Miệng nói Phong Vân đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng xạ thần quang quan sát từ ly tấc mọi đồ vật chung quanh, không biết lão Nhiếp Thủ nấp kín tại chỗ nào? Hai vị Điện Tiền hộ vệ phụ lực lục soát quanh quẩn cũng không thấy bóng người. Lại thêm Thủy Liên Đài, mình mặc đồ chẽn tay xách bảo kiếm chạy vô. Hai mắt dáo dác nhìn quanh, nàng nói :

- Tôi đã sục kiếm trên mái nhà không thấy có tăm hơi bóng vía người nào trên đó. Lão Nhiếp Thủ biết tàng hình chăng?

Giọng khàn khàn lại nổi lên văng vẳng như gần như xa :

- Nếu học được phép tàng hình thì còn gì thú vị bằng! Bao nhiêu thằng gian tặc trên đời này đã bị ta thủ tiêu hết...

- Như vậy lão bối nấp ở đâu?

- Lão nằm khoèo trong lọ lộc bình đựng ngự tửu ở phòng bên đây này!

Thái tử nghe nói bất giác giật mình vỗ trán kêu lớn :

- Hoàng phụ hôm qua có ban ta hai chiếc lọ Giang Tây đổ đầy ngự tửu, miệng lọ còn niêm phong kỹ càng có dấu son đỏ chói đóng trên làm sao lão Nhiếp Thủ lại chui tọt vô bình rượu? Người lớn làm sao chui lọt nằm vô trong đó?

Mọi người chạy ùa sang phòng bên quả nhiên thấy hai chiếc bình sứ cao bằng thân người đậy nút niêm kỹ càng. Phong Vân lấy chuôi kiếm gõ thử vào một chiếc đầy rượu, còn một chiếc thì rỗng, động đậy có người nằm trong. Nàng chợt nhớ ra chỉ có lão kỳ hiệp dài tay này mới có công phu “súc cốt” thu hình chui tọt vô bình rượu. Trên đời này chỉ có ai hám ăn, hám uống và có công phu thu hình nằm trong đo làm sâu rượu bao giờ?

Giọng khàn khàn ồ ồ vang lên :

- Rượu ngự tửu quả có khác rượu thường, uống vào ngon chết thôi! Rượu ngon đựng trong bình quý lại càng ngon thêm! Nào xin các người đứng tránh ra xa để tôi xuất lộ nguyên hình triều bái Thái tử.

Thái tử vội xua tay nói lớn :

- Đôi bình này là bảo vật chuyên dùng làm chóe đựng rượu, nước lã đổ vô cũng biến thành rượu quý vô cùng. Dù bỏ ngỏ miệng bình cả tháng rượu cũng không bốc hơi mất chất thơm ngon. Đừng phá đạp bể uổng lắm!

Tiếng lão Nhiếp Thủ vọng ra :

- Điện hạ đừng lo ngại. Điện hạ quý một, tiểu thần quý mười. Lọ sứ Giang Tây quý có tiếng chỉ nhờ có tính chất giữ vị hương thơm ngon như vậy. Vì thế tiểu thần mới cất công chui vô đây tận hưởng thú uống rượu chìm trong đáy hũ. “Tửu chung chi tửu” uống một lần là nhớ mãi suốt đời.

Một mũi nhọn sáng quắc ngó ngoáy làm bật khằng niêm phong và nút bình rớt xuống đất. Rồi như một viên đạn bị khối hơi đẩy ra ngoài kêu đến “phụt” một tiếng, thân thể dài ngoằng khô đét của ông già hành khất bắn vụt lên nóc trần. Lão Nhiếp Thủ như con vượn già ngồi co ro trên xà ngang, hai chân vắt vẻo y như hãy còn thả hồn theo chất men nghi ngút bốc tự trong người ra.

Mùi rượu thơm phức tỏa khắp doanh phòng. Lão tửu quỷ hít hà mấy hơi dài rồi mới sửa sang y phục nhảy xuống đất, làm lễ triều bái Đông Cung thái tử.

Đông Cung ngạc nhiên vì thấy lão Nhiếp Thủ bị cụt cả hai bàn tay. Ông ta đã gắn vào tay trái một mũi dao nhọn sáng quắc và tay mặt một móc câu bằng vàng.

Sau khi bình thân, thấy Đông Cung cứ nhìn chằm chằm đôi bàn tay muốn hỏi lý do thì lão khất cái đã trình bày nguyên ủy :

- Việc mất đôi bàn tay này, Thiên tuế biết rõ. Tại Quần Anh đại hội lão thần vô tình nắm phải chiếc long ỷ có bôi chất độc, may nhờ một vị đại hiệp chặt cụt cả đôi bàn tay để cứu mạng, nếu không thì hết đời tiểu đồ còn đâu may mắn được thưởng thức cả bình ngự tửu kia nữa. Sau khi chữa đôi bàn tay, thần tính nào tật nấy, nghĩa là trở lại hoàng thành “ăn vụng” của nhà vua. Rượu ngon, thần cứ rúc cổ uống mãi, càng uống càng mềm môi thấy rượu ở trong thơm ngon lạ lùng. Kết cục thu hình chui vào trong uống cho đã! Uống đến chìm trong đáy hũ rồi không buồn chui ra nữa. Không ngờ viên quan nhà bếp tưởng bình vơi lại múc rượu đổ đầy, đóng nút lại khiêng đi. Rượu ngon uống nhiều nên say, thấy thân thể nhẹ nhàng, chiếc bình đưa đẩy như đưa võng nên thần ngủ một giấc dài. Bữa nay tỉnh rượu, nằm trong nghe thấy các vị nói chuyện với Điện hạ mới biết là mình không còn ở trong hoàng cung. Lão thần trót làm kinh động đến Điện hạ xin thứ lỗi. Lão thần căm tức con mụ vợ mũi khoằm Câu Hồn giáo chủ, nếu nó đến đây “hành thích” Điện hạ xin để lão thần được thử sức với mụ một phen. Nhưng mà mấy bữa nay không có ăn nên bụng đói ngấu.

Nói rồi lão khất cái hít mũi đánh hơi và nói rằng :

- Ngỗng quay, có ngỗng quay!

Nói rồi, lão hếch mũi đi theo mùi thơm trong không khí tiến ra phía cửa, rồi chỉ thấy lão vẫy tay đến ngoằng một cái đã thấy con dao nhọn ghim một con ngỗng quay lớn chín vàng.

Miệng nhai nhòm nhoàm, thịt mỡ kêu nhóp nhép. Lão khoe khoang :

- Lão thần tuy có đói nhưng trước kia không dám sục sạo vì mỗi khi sờ phải lửa bị bỏng, sờ phải gai nhức nhối ngón tay. Vô phúc mà sờ soạng nhằm vật độc thì có thể toi mạng. Nhưng từ ngày găm dao và móc kim khí ở đầu tay, lão thần kiếm ăn thấy hữu hiệu hơn. Thực rất nên hàm ơn kẻ đã chặt cụt đôi bàn tay mình. Nhưng chỉ bực dọc mỗi khi uống rượu, không thể nâng ly nhấm nháp cứ phải cúi cổ rúc đầu vào vò, hũ, bình, vại mà nốc. Nhưng cái lối rúc đầu mà uống khoái tỉ hơn là ngửa cổ mà tu... ha ha!

Người đầu bếp hớt hơ hớt hãi chạy lên báo cáo :

- Trong bếp có ma! Có ma! Rõ ràng, không có người vô mà mất một con ngỗng béo trên lò quay?

Báo cáo xong, tên nhà bếp thấy lão Nhiếp Thủ đương nhai đùi ngỗng một cách vô lễ ngang nhiên trước Thái tử mà mọi người không ai nói gì, y lùi dần, đôi mắt kinh hoàng...

Biết tính tình lão Nhiếp Thủ rất lập dị, Phong Vân đưa mắt nhìn Thái tử và nói rằng :

- Được lão tiền bối đến tiếp tay, tiểu nữ an tâm vô cùng. Xin lão bối cứ tự tiện muốn ăn muốn uống tự nhiên không ai được ngăn cấm.

Ngụy Tôn Phi toàn trang giáp trụ, tay cầm giáo bạc xuống ngựa vào bẩm mệnh :

- Người đưa thư đến Châu Hòa trấn đã trở về phục mạng.

- Truyền cho kẻ đó vô và bãi lệnh báo động.

Tiếp hồi âm, Phong Vân đọc xong, mặt hỉ sắc tâu với Thái tử rằng :

- Hồng phúc cho chúng ta! Song Trâm nữ hiệp sắp tới triều kiến. Có cả Phương Cung nữ chủ tức là Thiết Như Hoa, con gái bà ta cũng đến nữa. Chúng ta đã thông tin liên lạc với bọn người của Lý công tử rồi. Như vậy dù Hắc Y đạo trưởng có thân hành tới đây chăng nữa chưa chắc đã áp đảo được bọn ta. Giang sơn triều Tống được vững như bàn thạch.

Thái tử hay tin Song Trâm nữ hiệp nhận giúp mình không phải mất công đến tận nơi cầu, lấy làm vui vẻ. Lão Nhiếp Thủ ăn xong ngỗng quay cũng bàn góp lắm ý kiến :

- Tôi có nghe nói Thanh Diện Thần Quân tại Quảng Mục trường đã gây được thanh thế to lớn lắm. Ông ta ngang nhiên trương cờ Minh chủ Võ lâm miền bắc sông Hoàng Hà. Anh hùng hào kiệt nhiều phái võ kéo về quy phục. Tại sao Điện hạ không cho lệnh triệu vời tăng thêm uy thế?

Phong Vân đùa :

- Tại sao lão bối cứ nhắc nhở đến Quảng Mục trường hoài?

- Người ta thường nói: “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau cũng nhớ tới già”. Lão “bị” cả hai tại đấy. Nhớ nhất là cậu bếp nhỏ chiên đùi ếch. Còn vố ăn đòn tuy nhớ nhưng cũng... vì Thái tử, Thiên tuế có thể quên được? Không biết anh chàng bếp nhỏ còn ở với Tiểu Bạch cô nương và nấu ăn cho cô ta không? Nếu Điện hạ có cần để tôi lên đường đi Diên Bình phủ một phen. Như vậy vừa là việc triều đình, vừa làm một bữa nhậu đùi ếch nữa!

Từ lúc này, Thái tử khiếp tài ông già khất cái, ăn mặc dơ dáy rách rưới, khắp người hôi sì mùi rượu. Từ doanh phòng tới nhà bếp cách xa hai trăm bộ, lão chỉ vung tay một cái mà mũi dao đã xiên trúng ngỗng quay thu về cầm ăn. Nếu có thủ thuật ấy dùng vào việc ám sát, lưỡi dao đâm trúng yết hầu, thì dù có mặc áo giáp mỏng phòng thân cũng không tránh bị thảm tử.

Giang hồ nhiều kỳ hiệp, quái nhân! Phong Vân nói đúng không sai. Nếu cứ ru rú trong “lầu ngà tháp bạc” thì chẳng bao giờ phóng tầm mắt xa hơn đầu mũi. Cứ tưởng thân mình “thủ” được vững vàng chu đáo, không ngờ cái chết gần kề không hay.

Thủy Liên Đài cũng nói thêm :

- Tiểu Bạch ngày nay chẳng còn là Tiểu Bạch khi xưa. Cô gái đã trở nên một tay thiện kiếm lừng danh, ít Chưởng môn nhân sánh kịp. Tài nghệ của cô bạn là Vị Hải sử dụng Hắc Kim Cương đao của cha nàng, ngày nay đã tài giỏi không kém thân phụ nàng thuở trước. Một đao một kiếm ấy liên hợp tung hoành, tôi e đôi Uyên Ương Kiếm Sĩ Thái Tôn Hành và Hồng Phấn Nữ cô còn thua sút nhiều lắm.

Thái tử vội nói :

- Nếu vậy để ta tuyên chiếu cho Thanh Diện Thần Quân về đây hợp tác giúp ta tổ chức tuyển lựa Võ Lâm Ngũ Bá ấn định cho xong ngôi thứ trong các phái võ thiên hạ để bình định đất nước. Hắn đã có danh tiếng là Minh chủ một Đại hội, thế tất sự triệu tập võ kiệt phải được dễ dàng.

Phong Vân mỉm cười :

- Tôi không ngờ ngày ấy đặt ra chức vị Minh chủ để phá. Bây giờ chức vị đó lại trở nên danh chính ngôn thuận. Thái tử ra chiếu vừa hợp thời đúng lúc. Chỉ e cô ả Tiểu Bạch còn nhớ thù xưa tôi phóng trâm làm hư mắt suýt bị mù hay không? Nếu không bị sự chẳng may như vậy, cô ta ngày nay sao chóng trở thành kiếm khách lẫy lừng? Ở đời có rủi mới gặp may, có bỉ mới gặp thái lai là lẽ thường. Tôi tin Tiểu Bạch không thuộc hạng người cố chấp đâu.

Chợt có tin báo Song Trâm nữ hiệp đã tới, Thái tử lật đật hỏi :

- Ta định thiết dụng triều nghi làm lễ tiếp đón trọng thể. Không ngờ bà ta đến sớm làm vậy? Ta cũng phải phẩm phục uy nghi tiếp kiến mới thích đáng.

Lão Nhiếp Thủ xuống bếp tìm thức ăn. Bảo Liên phụ trách trà nước. Duy có Thái Cơ, tim đập hồi hộp vì nàng sắp được cùng cô em gái trùng phùng sau bao nhiêu ngày tháng biệt vô âm tín. Không thể tự chủ, Thái Cơ xăm xăm chạy ra trước để săn đón người em yêu quý. Phong Vân đi lại trước đài gương soi ngắm ngẫm nghĩ không biết mình nên để nguyên bộ dạng một trang nam tử Thiên tuế gọn ghẽ uy nghi hay dưới hình dạng một Xuyên Thủy Phong Vân quận chúa xiêm áo thướt tha.

Ngẫm nghĩ thế nào, Phong Vân để nguyên bộ dạng một trang nam tử nghênh tiếp.

Lệnh trong truyền ra là cỗ kiệu đi thẳng tới thềm đại sảnh. Ngụy Tôn Phi cưỡi ngựa cắp giáo đi hộ vệ phía sau.

Rèm kiệu buông kín. Lúc kiệu đỗ, Phượng Cung nữ chủ bước xuống trước đầu trùm chiếc mạng mỏng thấp thoáng che phủ chiếc mặt nạ bạc sáng ngời.

Nàng bận chiếc áo choàng nhung đen thêu chim phượng lớn trước ngực. Bà Song Trâm vẫn ngồi yên trên kiệu. Đám tùy tòng đi theo cũng khá đông. Thái Cơ đảo mắt nhìn xem có thấy Thiếu Cơ đi lẫn trong đám thị nữ theo hầu không?

Vì quá mong được gặp Thiếu Cơ, nàng không ngần ngại vái chào Phượng Cung nữ chủ rồi đánh bạo hỏi rằng: “Kính thưa Thiết tiểu thư, em gái tôi là Hoàn Mỹ Thiếu Cơ bữa nay có tới đây không?”.

Cô gái đeo mặt nạ bạc trùm tấm mạng mỏng sửng sốt hỏi :

- Em gái cô là ai? Thiếu Cơ nào? Ta đâu biết? Vương phi đã tới. Thái tử đâu để Vương phi vô triều kiến.

Thái Cơ ngỡ ngàng không biết đáp sao, liếc mắt nhìn vào trong kiệu thấy một người đàn bà đứng tuổi hai mắt sắc như dao liếc ngang liếc dọc.

Nàng giựt mình lùi lại vừa đúng lúc Phong Vân tiến tới cười hỏi :

- Phượng Cung nữ chủ đeo mặt nạ bạc làm gì, e kinh động Thái tử?

Hai tay Phong Vân giơ ra định nắm lấy tay Thiết Như Hoa, bất chợt trông xuống dưới chân thấy đôi hài đỏ lộ ra dưới áo choàng nhung đen.

Phong Vân toát mồ hôi, ớn lạnh xương sống, vội vàng một tay ôm ngang lưng Thái Cơ đẩy lại phía sau, lùi về phía thềm đại sảnh. Thái tử mũ vàng đai ngọc, bận hoàng bào thêu long phụng đương xênh xang vén áo nâng đai bước xuống thềm đá, hai tả hữu hộ vệ cắp đao đi hai bên.

Phong Vân rút hoàng thiên kiếm múa tít, miệng thét lớn :

- Coi chừng thích khách! Cung thủ phát xạ mau.

Ba ngọn phi đao như ba ngọn ánh chớp tỏa hình rẽ quạt bay tới. Một tay bồng Thái Cơ, Phong Vân vung kiếm chém các lưỡi phi đao văng rớt xuống đất. Tả Đao Kim Môn Khánh chậm tay đã bị một lưỡi đao cắm trúng yết hầu máu vọt ra như suối, ngã gục xuống.

Phong Vân múa tròn lưỡi kiếm vang lên như chiếc mộc che đỡ cho Thái tử nhưng ngoảnh lại không thấy Thái tử đâu cả. Nàng kinh hãi khôn xiết. Từ trong kiệu, một mụ già nhảy vọt ra xòe bàn tay phóng một chưởng về phía trước thềm. Nhiều mũi tên bắn về phía mụ bị rơi lả tả. Mái điện đổ ầm xuống, làn chưởng phong xô hữu đao Sử Nhuận Tâm đập vào tường đá óc bắn tung tóe.

Nhiều tên cấm quân khác chạy tới hứng Hàn Băng âm chưởng chết cứng ngắc ngư như người bằng đá. Phong Vân rút lui về phía sau đại sảnh, nàng tinh mắt nhận thấy Thái tử đã được lão Nhiếp Thủ vung chưởng thủ, bồng vòng vô hậu đường bảo vệ.

Sau khi trao Thái Cơ cho Bảo Liên săn sóc, Phong Vân hai tay hai kiếm nhảy ra đánh chặn thiếu phụ giả dạng làm Thiết Như Hoa. Lúc đó thiếu phụ đã trút bỏ áo choàng đen và mặt nạ để lộ bộ mặt dâm đãng của Uyển Mị Hồ Hồng Y Nữ. Từ đầu đến chân mặc toàn màu đỏ chói, thiếu phụ hoa gươm định hạ sát Ngụy Tôn Phi.

Vì một lòng tận tâm cứu chúa nên Ngụy Tôn Phi múa giáo đánh rất hăng. Tới khi đao kiếm văng bao bọc quanh mụ thiếu phụ áo đỏ biết là cơ mưu bại lộ, khó thành công.

Phép đánh kiếm của Phong Vân thực là độc địa. Hai thanh nhuyễn kiếm mỏng như vàng lá quyện như hai dải lụa cuốn lấy đầu những tên phu kiệu kéo rời khỏi thân mình, sắc bén lạ lùng. Đương lượn vòng như rồng vàng uốn khúc, bất thình lình hai lưỡi kiếm chập lại thành một biến thành thanh bảo kiếm thẳng cứng hơn thiết cang đâm lủng mũ giáp dễ như bỡn.

Năm sáu tên phu kiệu múa đoản đao xông lên bậc thềm định truy sát Thái tử, gặp phải Phong Vân từ trong chạy ra nên đều bị nàng hạ thủ trong chớp mắt, nằm chết ngổn ngang.

Thấy Hồng Y Nương đương áp bức Ngụy Tôn Phi, Phong Vân nhảy tới giải cứu.

Hồng Y Nương kinh hãi, không dám nghênh tiếp, đánh bậy một đường gươm, lắc mình một cái, toàn thân như bóng đỏ bay vụt ra phía cổng.

Ngụy Tôn Phi cầm cây Lê Hoa thương ra sức lao vô mình thiếu phụ áo đỏ. Nghe tiếng gió Hồng Y Nương chém vớt lại phía sau một nhát, cây thương gãy làm hai đoạn rớt xuống đất, những mũi tên khác của bọn hung thủ bắn theo cũng bị gạt rơi la ó.

Hồng Y Nương vung tay ném phi đao, Ngụy Tôn Phi bị đao găm trúng vai ngã từ trên mình ngựa xuống nằm đau chết giấc. Hai tên cung thủ trúng phi đao cũng lăn queo.

Phong Vân tức giận khôn tả, phóng ra đạo cầu vồng ngũ sắc. Các dải lụa xanh đỏ tím vàng bay chung quanh chiếc áo màu đỏ. Hồng Y Nương muốn chạy trốn phía nào cũng thấy trước mắt giăng ngang một mảnh lụa màu phấp phới, nàng biết đụng nhằm sẽ bị hương mê làm té xỉu.

Muốn tung mình lên cao như con én chạy trốn cũng không xong, vì các vuông lụa như bị gió hút càng bay cao theo.

Muốn cúi đầu chui thấp cũng không được vì phấn mê hương đang tỏa xuống phía dưới còn dày đặc hơn. Biết là mắc vào tay Ngũ Độc Thiên Nhân thực là khó thoát. Lúc đó, muốn quay lại dùng võ thuật để tử chiến thì tứ chi tự nhiên bủn rủn, cơ hồ hai chân không còn có sức mang lấy thân hình nữa! Mắt như trông thấy cây đèn trăm nến, trời đất ngả nghiêng, Hồng Y Nương buông gươm ngã gục xuống.

Trong lúc này, Hắc Hồ nữ quái bị Nhiếp Thủ trổ thần thông quấy nhiễu. Số là cứ mỗi lần quay đầu lại định chạy đến cứu cho Hồng Y Nương thì lại thấy gió thoảng phía sau như có người cầm dao đâm trộm.

Nhưng quay lại thì chẳng trông thấy một ai. Cấm quân biết mụ là tay lợi hại nên không một tên nào dám bén mảng tới giao đấu. Quân thiết kỵ cũng phải nể sợ vì có mấy quân binh hùng hổ thúc ngựa xung phong ngựa bị trúng Hàn Băng âm chưởng làm chân cẳng tê buốt cứng đơ khuỵu xuống. Hai tên quân kỵ ngã xuống làm mồi cho mụ la sát hóa kiếp.

Hắc Hồ nữ quái tức giận chửi đổng tán loạn :

- Thằng khốn kiếp nào nấp ở đâu không dám ra mặt chiến đấu, cứ chơi cái trò cút bắt ú tim với bà nội mi hả?

Tuy bị mắng nhiếc, lão khất cái vẫn không chịu ra mặt vì sợ hãi đôi cánh tay “trường thủ” trúng chưởng của mụ sẽ cứng đơ như hai thỏi nước đá thì hết nói chuyện. Có trêu cợt mụ thì phải nhằm lúc mụ quay đầu đi và phải rụt tay về nhanh trước khi mụ nhìn lại.

Thấy đồng bọn đã bị đối phương làm mê và bắt sống, Hắc bà cũng đâm ra hoảng sợ, kêu gọi lão ông tiếp cứu. Thế là một trận cãi vã lại nổi lên giữa quân doanh.

Lão ông phàn nàn :

- Khổ quá, bà ơi! Sao lại phản đánh lại Thái tử triều đình! Không sợ tội “tru di tam tộc” hay sao?

Lão bà hét lớn :

- Im cái mồm lão già ngu ngốc như heo! Tôi với anh làm gì có ba họ. Vô đây giúp ta bắt sống Thái tử thì mới có tiền tiêu chứ! Không có tiền thuê nhân công, chẳng lẽ tôi với anh đục đá một mình biết tới đời kiếp nào mới tìm được mỏ ngọc thạch?

- Không vô! Tôi là “trung thần” không như bà là “nghịch tặc”. Làm dân Tống phải biết kính trọng con vua nhà Tống. Bà lăng loàn chẳng còn biết lẽ quân thần phụ tử cái “đếch” gì cả! Ai người ta hứa cho tiền bảo làm gì cũng nghe, đầu óc đàn bà có khác!

- Đầu óc đàn ông có khác, cái gì cũng sợ! Chỉ được cái ăn với uống thì không chê. Hễ làm là đừng sợ. Anh có vô không thì bảo?

- Tôi mà vô thì gặp Thái tử, người bảo tôi đánh bà tôi tuân lệnh đánh liền.

Tiếng nói hai người oang oang, cả trại đều nghe rõ. Trong cơn sóng gió, nghe ông nói qua bà nói lại, tưởng những cặp vợ chồng như thế, thế gian đâu có hiếm?

Phong Vân đã quá rõ tính nết đôi vợ chồng nhà nọ. Chỉ nên khích cho hai ông bà choảng nhau là mọi sự yên ru bà rù. Nàng liền lên tiếng :

- Thái tử có lệnh truyền cho Hắc Hồ lão ông đem bà lão về nhà sửa trị.

Lão ông đứng ngoài cổng “vâng” to một tiếng lớn, nhảy thốc vô trong tung “Hỏa chưởng” nhằm lão bà phóng mạnh. Làn gió chưởng phát ra như lửa táp làm mọi người nóng da mặt.

Gió lửa vụt ra đến ào. Lão bà xòe tay phóng “Băng chưởng” chống đỡ. Thủy hỏa hàn nhiệt giao nhau tự hóa giải nhau. Hai người cũng chửi thề và thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh đấm túi bụi...

Muốn cho cuộc đấu giữa đôi vợ chồng xung khắc chóng ngã ngũ, lão Nhiếp Thủ đùa cợt, lấy mũi dao nhọn đâm một nhát vô búi tóc bà lão làm tóc xỏa ra rũ rượi như con mụ điên. Mụ ta tức tối không biết thằng nào đứng ngoài lại xía vô cuộc đánh nhau của hai vợ chồng mụ.

Đến khi lão Nhiếp Thủ tặng thêm cho một móc câu trúng mông đít đau đến nhói hơn bị cua quắp, lão bà biết mình ở vào thế bất lợi, thù nhân hai ba lần động chạm thân thể, hắn có thể đâm chết mình được trong lúc chân tay bị đức ông chồng bó chặt.

Tốt hơn hết là nên bỏ chạy đi nơi khác. Lão bà tức tối hú lên một tiếng hú dài hơn còi tàu rồi xẹt đi như làn khói kéo theo ông lão đương muốn thẳng tay trừng trị bà vợ lăng loàn, lấy công chuộc tội với Thái tử triều đình.

Sau khi đôi Song quái đi hỏi, Phong Vân thở dài như trút được gánh nặng đè lên ngực. Liền đó có quân báo là bọn tiểu anh hùng diệt giặc Mỏ Diều tại đồi Túc Mễ đã tới xin vô yết kiến.

Kiểm điểm lại hàng ngũ cấm quân thiết kỵ và xạ thủ bắn cung thấy bị chết và bị thương tới ba bốn chục người. Hai vị Điện Tiền tả đao và hữu đao đều bị mạng vong. Thủy Liên Đài cũng sây xát sau bức tường đổ. Các nạn nhân bị trúng Hàn Băng âm chưởng thân thể bầm đen co quắp trông rất thương tâm.

Đông Cung thái tử thoát nguy nan, đối với ông già rách rưới hôi xì mùi rượu, đâm ra cảm kích muôn vàn. Nếu không nhờ ổng có cánh tay dài như “bạch xà”, cuốn lấy Thái tử đem vô phía sau thì đã bị thương dưới làn gió chưởng lạnh buốt của mụ già trong kiệu rồi.

Thất sát Đoàn bị thiệt một người, Phong Vân tung năm dải lụa ngũ sắc bắt sống được Hồng Y Nương. Còn toán Hắc Y giả làm phu kiệu bị giết sạch.

Nhưng chưa thấy Câu Hồn giáo chủ xuất đầu lộ diện. Vì vậy nên Phong Vân bàn với lão Nhiếp Thủ là không nên để Thái tử giáp mặt với người lạ. Lão Nhiếp Thủ đóng vai Điện Tiền Hộ Vệ Quân, không rời Thái tử nửa bước. Còn Ngụy Tôn Phi hiệp lực với Thủy Liên Đài chỉnh đốn lại hàng ngũ, canh phòng cẩn mật và khám xét bất kỳ những ai muốn vô doanh trại.

Những người bên ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra trong bản doanh. Phong Vân nai nịt gọn ghẽ đeo vòng đai ràng ra bên ngoài, truyền lệnh chỉ cho phép dẫn ba cô cậu tiểu anh hùng diệt giặc vào triều bái. Trước khi dẫn vô phải khám xét kỹ càng không được cất giấu đồ binh trong người.

Lát sau cấm quân dẫn ba cô cậu ríu rít theo nhau bước vô, trông thấy lũ “nhóc” Ngũ Độc Thiên Nhân bật phì cười y như được xem một lũ phường hề ra trò.

- Mấy cô cậu này gốc gác ở đâu, làm thế nào mà lại phá tan được đám đông giặc dữ, quân số đông đảo hơn cả của ta? Nhất là cô nhỏ có cái sóng mũi gồ như lưng còng kia, coi cô ngộ lắm! Tại sao không mặc quần áo ngắn lại lấy y phục của người lớn bận vô? Đám đông dân làng Phú Cường sắp biến thành người đãng trí rồi đó?

Trương Bỉnh Nhi nhanh nhẹn đáp :

- Thưa ông quan to! Hai bạn tôi tuy nhỏ nhưng lại già tuổi hơn ông chú tôi đấy. Cái con nhỏ mũi gồ này là Câu Hồn giáo chủ...

Như bị lò xo bật, Phong Vân nhảy chồm ra khỏi chiếc ghế bành bọc gấm sặc sỡ.

- Ủa! Mi nói sao, con nhỏ này là Câu Hồn giáo chủ!

Trương Bỉnh Nhi vẫn bình tĩnh tiếp tục giới thiệu bạn mình :

- Còn thằng nhỏ kia là Cung Đình tôn sư.

Phong Vân nhắc lại :

- Là Cung Đình tôn sư, vị sư đệ của bà Song Trâm nữ hiệp?

- Vâng đúng như vậy! Con không biết nói dối! Ông có phải là Thái tử con vua không? Cho chúng con biết để chúng con lễ con ông vua mấy cái.

- Tui không chịu lễ đâu!

Trương Bỉnh Nhi quay nhìn cô nhỏ mũi gồ, đe dọa :

- Nè, vô đây mà bướng bỉnh, vô phép, tao nói với ông quan bỏ vô cũi sắt nhốt lại như nhốt... con chó gấu hư đốn!

Cô bé Câu Hồn phản kháng :

- Cánh đây độ mươi ngày, tôi có lệnh phải ám sát Thái tử. Bây giờ bắt tôi lạy lục ông ta thì tôi còn ám sát sao được nữa?

Phong Vân nghe mấy cô cậu này thỏ thẻ với nhau toàn là những lời sấm sét, nghe phát ớn lạnh xương sống! Kẻ địch tai hại nhất mà mình lo sợ, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp tưởng như Câu Hồn giáo chủ bất chợt đột nhập ra tay tới nơi!

Té ra bây giờ địch nhân là “bà cô ông mãnh” đứng sững trước mặt mình, ăn nói ngây ngô như bỡn cợt.

Nhất là nữ hiệp Thủy Liên Đài tay còn băng bó, và Ngụy Tôn Phi bị phi đao trúng vai và bị gãy mất ngọn Lê Hoa Thương lợi hại, cả hai cứ đứng như phỗng đá, tai nghe mắt trố nhìn cô nhỏ mũi gồ mặc bộ áo rộng thùng thình, dài thượt.

Lão Nhiếp Thủ có đôi tai rất thính. Lão đứng trong nghe nói đến bốn chữ “Câu Hồn giáo chủ” cũng phải rùng mình. Lão vận hết cương khí đầy người, vòng cánh tay có móc kim câu ra bao bọc lấy Thái tử, lão nhận biết là giao đấu tay đôi với Câu Hồn giáo chủ mười phần lão khó thắng lấy năm.

Nhưng chỉ nghe thấy những tiếng trẻ vị thành niên “nhí nhố” cãi vã, lão cẩn thận đi từng bước ghé mắt nhòm xem đối phương xuất hiện định giở ngón đòn gì?

Chẳng thấy “mụ vợ” đâu cả, chỉ thấy một cô hai cậu đương lấy ngón tay ngoáy mũi, thằng nhỏ này bẹo tai con nhỏ kia, ấm a ấm ớ.

Thái tử đánh bạo bước ra.

Phong Vân đứng dậy chỉ cô nhỏ bảo lão Nhiếp Thủ rằng :

- Hai vị lão bối uống thuốc “hoàn xuân” thành “đồng nam và đồng nữ”. Thân thể hình dạng đã biến đổi, nhưng không biết võ công nội lực còn nguyên vẹn không? Cậu nhỏ là Giang Nam Hiệp Khách, còn cô bé là Câu Hồn giáo chủ đấy.

Bàn tay dài của Nhiếp Thủ vung đến ngoằng một cái, móc câu vàng gõ trên đỉnh đầu cô bé kêu đến “bốp” một cái, cô nhỏ Câu Hồn giáo chủ kêu vang lên :

- Ối trời ơi, vỡ đầu tôi rồi! Đau quá!

Trương Bỉnh Nhi tinh mắt thấy một vật dài đánh vô đầu cô bạn mình, hình như mắt vừa nhận thấy chân đã chuyển động phóng ra một “cước” nhanh như chớp khiến cánh tay “trường thủ” rút về không kịp.

Cú đá rất nhanh và mạnh vô cùng. Nếu là một cánh tay của thường nhân thì đã bị gãy xương, lão Nhiếp Thủ thấy cánh tay bị tê dại, buột miệng khen lớn :

- Thằng nhỏ dữ quá ta! Ai dạy mày bộ cước độc đáo như vậy hả mậy! Lão phu chịu mày đấy!

Mà quả thực không nhờ cú đá đó thì còn gì là tính mạng Câu Hồn giáo chủ? Tuy bị “ký nhẹ” vô đầu, nhưng đầu cô nhỏ Câu Hồn giáo chủ bây giờ là đầu con nít chớ đâu phải là đầu của một võ lâm danh thủ siêu hạng như lão Nhiếp Thủ nhầm tưởng để lão thử tài.

- Ông cụ kỳ quá! Bỗng dưng đánh con nhà người ta. Đánh trộm người như thế là xấu, biết không?

Trương Bỉnh Nhi lớn tiếng mắng nhiếc và cảnh cáo ông già khất cái dài tay.

Cậu nhỏ Cung Đình lại xoa đầu cô bạn Câu Hồn, cục u to bằng quả táo nổi lên.

- Ông già có cánh tay dài như lò xo thu ngắn lại được, ngộ nhỉ! Lần sau đánh trộm, tôi “phi kiếm” chặt cụt tay nghe!

Câu Hồn giáo chủ mếu máo nói :

- Thằng già ăn mày Nhiếp Thủ, mày làm u đầu tao, mày nhớ lấy, tao sẽ đánh u đầu mày trả thù cho mà xem. Ban ngày, tao bị chúng mày xúm lại “bắt nạt”, đến đêm tao vãn hồi công lực, tao sẽ cho lũ chúng mày biết tay, hu hu!

Cung Đình dỗ dành :

- Thôi “bồ” đừng khóc nữa! Để ta lấy con dao hơ nóng rịt chỗ cục u cho tan. Ông già kia ăn mặc hoàng bào, chắc phải là Thái tử.

Lão Nhiếp Thủ khôn ngoan, muốn làm lành với tụi nhỏ trả lời :

- Lão không biết, cho xin lỗi nhé! Lão hơ con dao này cho nóng lão rịt lên đầu làm tan chỗ cục u và mời các người nếm vị ngỗng quay, thơm béo ngon lắm! Ông Thái tử này tốt lắm, không muốn làm hại ai đâu.

Câu Hồn giáo chủ không la lối nữa, giương đôi mắt ráo hoảnh, nhìn thẳng mặt Thái tử ngắm nghía :

- Coi bộ “bô trai” dữ ta! Nếu giết đi cũng hoài phí lắm.

Thái tử ung dung tiến lại gần cô nhỏ hỏi :

- Tôi không làm gì hại cô, tại sao cô muốn giết tôi?

- Trụ Ma Thiên Vương bảo tôi phải giết ông. Giết ông xong còn phải hỏi tội thằng cha Thiên tuế Ngũ Độc Thiên Nhân này sao dám bội phản Hắc Y đạo trưởng?

Thái tử gặng hỏi :

- Ám sát thủ tiêu tôi nhằm mục đích gì?

Cô nhỏ cắp tay sau đít, nghẹo đầu, hếch cái mũi khoằm lên đáp :

- Còn triều đình Tống thì còn binh đao với nước Liêu mãi. Trăm họ bị hai nước đánh nhau bị khổ sở hoài. Vua Tống già nua sắp chết nay mai, giết Thái tử, phế bỏ triều Tống, lập Hắc Y làm vua, ta là Câu Hồn giáo chủ sẽ nối lại giao hảo hai nước thế là hết nạn binh đao, toàn dân sung sướng. Ta thì “trẻ măng” chữa cái mũi gồ cho có nhan sắc. Ta sẽ kiếm chọn một anh chàng bô trai hơn thằng Cung Đình mũi lân này, à... à... ít ra cũng giống như Thái tử, ta sẽ kết duyên, sống cuộc đời an nhàn, sung sướng, giàu sang phú quý. Như thế chẳng tuyệt hảo lắm sao?

Thái tử trỏ Phong Vân nói :

- Vua Liêu đã trao thủ thư cho Thiên tuế mang cho ta giao hòa hai nước. Làm gì còn nạn binh đao như lời mụ nói. Nếu giết ta đi, tức thời còn phải chống nhau với vua Liêu, như thế là nạn chiến tranh kéo dài thêm ra, sao gọi là chấm dứt?

Cô nhỏ Câu Hồn giáo chủ ngạc nhiên :

- Vua Liêu sao lại thủ hòa với Tống? Ngoài ra, ai có đủ thẩm quyền khiến vua Liêu làm việc đó?

Phong Vân cười nhạt nói rằng :

- Ta có đủ thẩm quyền bày tỏ sự lợi hại cho vua Liêu biết. Vua Liêu sợ đảng Hắc Y và tên Hắc Y đạo trưởng bị trùng cùi “ăn cóc” hơn là sợ Tống.

Bỗng có tiếng tung hô :

- Vạn tuế Đông Cung thái tử. Lũ thần xin vào triều hạ.

Bà Song Trâm nữ hiệp đã xuất hiện đứng giữa đám đông anh hùng hào kiệt, người nào cũng nhung trang rực rỡ, quần áo sang trọng, uy nghi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú như trong tranh vẽ.

Ngụy Tôn Phi và Thủy Liên Đài có nhiệm vụ đôn đốc cấm quân phòng vệ lập hàng rào canh giữ các ngã ra vô. Lại một phen lóe mắt không biết tại sao những trang anh hùng liệt nữ này do lối nào vô mà không thấy quân hầu đến bẩm báo gì hết?

Hoàng thái tử nhận được bà Ngũ Đạo phu nhân, mái tóc tuy đã điểm sương pha nhưng nom bà vẫn trẻ đẹp, cốt cách tinh thần của một bậc “kỳ nương tử”.

Bà làm lễ triều kiến và tâu rằng :

- Điện hạ là bậc “cành vàng lá ngọc”. Người cứ ở hoàng thành, chỉ cần lệnh nhỏ tức thời thiếp dù xa muôn dặm cũng phải về phục mạng, hà tất phải ngự giá xuất du. Vì hay tin có kẻ mạo muội cải trang làm thần thiếp, xúc phạm đến thánh thể nên thần vội đến cứu kịp. Nay đã bắt được kẻ phản tặc mạo danh là con gái thần thiếp giam nhốt ở tù xa ngoài kia nên đường đột vô đây để chờ tôn chỉ phát lạc.

Hoàng thái tử cả đẹp lòng, tiến tới nâng đỡ bà mệnh phụ đứng dậy :

- Phu nhân đến đây thật là phúc nước còn lớn. Tôi mới quyền nhiếp chính, chưa có kinh nghiệm. Phụ vương già yếu lâm bệnh, triều đình bị Thân vương Tạ Bưu làm thối nát. Quân quyền tuy thuộc tay Ngũ Đạo tướng quân, lính đều biết tài phu nhân, kính phục phu nhân hơn vị chỉ huy của chúng. Không biết phu nhân đã thuyết phục được Ngũ Đạo tướng quân bỏ Thân vương về giúp ta chưa? Phu nhân làm thế nào mà vô đây không cho ta hay trước? Những vị đứng sau là ai vậy?

Bà Song Trâm trình bày :

- Chuyết phu tiện thiếp lầm lỗi rất nhiều, chưa tỉnh ngộ. Có lẽ vì nghi ngờ tiện thiếp có lòng với “sư đệ” Cung Đình tôn sư đứng kia nên mới thay đổi tính nết như vậy.

Cậu nhỏ Cung Đình tôn sư bỗng nhiên mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, bưng mặt lủi ra ngoài vì mắc cỡ.

Mọi người chẳng rõ đầu đuôi ra sao cả. Nhất là Thủy Liên Đài xưa nay vẫn tự phụ thông hiểu thiên hạ sự, nắm chắc tình hình mọi nơi, mọi chốn, mọi nhân vật và biến chuyển trong mọi hoàn cảnh này thấy chỗ bị thương nhức nhối, lúng túng không còn biết bắt đầu câu chuyện ra sao?

Một mệnh phụ triều đình, Thái tử trọng vọng ngày đêm mong mỏi tới giúp đỡ chấn chỉnh lại quyền uy như cá mong nước. Tại sao lại bị đức ông chồng nghi ngờ ngoại tình, và ngoại tình với ai, với thằng nhỏ ở tuổi vị thành niên?

Việc quốc gia đại sự đôi khi quẩn quanh hóa ra chỉ vì đôi chút ghen tuông nhỏ nhặt làm hư hỏng cả.

- Bọn thần thiếp đi ngả sau vô bản doanh vì cổng trước đông nghẹt quân canh và dân chúng. Vì không muốn làm kinh động Thái tử và muốn vây bắt Câu Hồn giáo chủ đã lọt vô đây nên bắt buộc phải cách không điểm huyệt những cấm quân và cung thủ nấp quanh đại sảnh.

Thái tử nghe nói, xiết bao hãi sợ vì đúng là giang hồ kỳ hiệp. Bọn họ ra vô lui tới lúc nào không hay, lấy đầu người như thọc tay vô túi lấy đồ vật. Mạng mình xét ra thực khó bảo toàn và không đáng kể gì mấy.

Bà Song Trâm chỉ cô nhỏ mũi gồ nói :

- Câu Hồn giáo chủ bây giờ là cô nhỏ này đây? Ban đêm công lực hoàn phục, thiên binh vạn mã không làm gì đặng cô ta và cả ngay đến tôi cũng chưa chắc đã khuất phục nổi.

Cô nhỏ mũi gồ được tán tụng, cười híp mắt sung sướng :

- Nữ hiệp cũng biết tiếng ta cơ à? Thế mà tụi này (lấy tay chỉ mọi người đứng bao quanh kể cả Thái tử) bọn chúng cứ bắt nạt ta hoài. Chúng đánh ta u đầu đây này.

Điệu bộ Câu Hồn giáo chủ làm mọi người khó nín cười. Bà Song Trâm giới thiệu :

- Đây là nhà sư Đan Tâm, cựu thủ lãnh Thất Sát Tinh ám sát đoàn của Hắc Y.

Hoàng thái tử nghe giới thiệu sợ biến sắc mặt. Lão Nhiếp Thủ cũng hết hồn tưởng chừng hai “trường thủ” của mình bị Lãnh Diện Băng Tâm chặt cụt đến nơi.

Ngụy Tôn Phi và Thủy Liên Đài lùi lại phía sau một bước thủ thế. Nhưng bà Song Trâm cười nói rằng :

- Lãnh Diện Băng Tâm hiệp sĩ bây giờ khác xưa nhiều. Người cạo đầu và quyết chí tu hành làm điều thiện, không làm điều ác. Nhưng người phát nguyện đặc biệt lấy vợ. Đi tu có lấy vợ.

Nói rồi lấy tay chỉ nàng Chi Mai :

- Đây là Quận chúa Miêu động, người sẽ kết duyên cùng Đan Tâm cư sĩ. Quận chúa muốn tới viếng kinh thành Lâm An và tìm hiểu lề thói văn minh Trung Nguyên.

Hoàng thái tử nhìn Quận chúa thấy nàng xinh đẹp vô ngần, một sắc đẹp của bông hoa rừng hiếm quý.

- Ta sẽ thân hành mời Quận chúa thăm cung điện trong hoàng thành.

- Còn đây là Thất Tinh Tú Sĩ Cao Kỳ Nhất Phương, Chưởng môn nhân phái kiếm Nga Mi, đồ đệ của cụ Huỳnh Mi đạo trưởng.

Mọi người không hiểu tại sao Cao tú sĩ cứ tay nắm chặt đốc kiếm, quắc mắt nhìn Thiên tuế chằm chặp.

Bà Song Trâm giới thiệu tới Thiết Như Hoa mới nói câu đây là... ái nữ... thì Hoàn Mỹ Thái Cơ từ hậu đường chạy ra hỏi tíu tít :

- Em Thiếu Cơ tôi đâu?

Cao tú sĩ nhìn Thái Cơ, gương mặt hao giống cô em “người tình trong mộng” của mình, tâm tình rạo rực, không rượu mà say ngất ngây ngây ngất.

Thấy mặt cô chị tưởng nhớ tới mặt cô em cũng muốn đánh bạo ra chào, nhưng người ta có nhận được mình là ai mà chào? Chẳng nhẽ xăm xăm lại trước mặt tự xưng tôi là kẻ đầy tớ hầu ngựa tại Bạch Diêm trang khi trước.

Văn Tú Tài chạy lại xô đuổi Thái Cơ mà rằng :

- Phu nhân đương bàn việc nước với Điện hạ, đâu phải lúc “nhà chị” tìm kiếm người nhà, hãy lui vô phòng bên, lát nữa dọ hỏi sau.

Nói rồi kéo Thái Cơ ra hậu sảnh. Thiết Như Hoa vỗ tay ra hiệu :

- Cho đẩy tù xa để trình nạp tù nhân.

Ông già lùn Thần Hành Nụy Cước, râu dài tới rốn, đẩy chiếc tù xa đậu trước đại sảnh, lôi từ trong ra một nữ nhân ăn mặc giả dạng là quân binh. Ngỡ ai té ra là cô ả Hồng Y Nữ Uyển Mị Hồ vừa bị bắt sống đem giam hồi sáng. Không biết ả tỉnh dậy hồi nào, thấy bị giam cầm trong ngục tối, lập tức ả dụng mưu kế hồ ly, trút bỏ hết quần áo màu đỏ để nguyên thân hình lộ liễu, dùng sức bẻ cong song sắt và trườn người chui lọt ra khỏi phòng giam.

Quân canh ngục lần lượt bị nữ nhân lõa thể bóp cổ cho ba hồn chín vía bay tít lên mây xanh, không kịp hô hoán đã bị Uyển Mị Hồ sát hại. Ả êm lặng lọt qua nhiều lần cửa, lột quần áo nạn nhân giả dạng làm quân binh tẩu thoát.

Không ngờ, ra tới bên ngoài, à dùng thuật phi hành đi nhanh như gió. Bọn người Song Trâm nhân thấy lạ đuổi theo giữ lại tra hỏi nhận diện biết là cô gái áo đỏ mưu toan ám sát Thái tử không thành nên bỏ chạy. Bà Song Trâm liền điểm huyệt cho Hồng Y Nữ chân tay cứng đờ hết cử động giải theo vào trình diện Thái tử.

Nơi hậu doanh có sắm nhiều cỗ tù xa dùng việc tiểu phỉ đem nhốt vô trước khi trình nạp.

Nhận rõ y thị là Uyển Mị Hồ, Thủy Liên Đài xiết bao kinh ngạc chạy vô lao thất xem xét. Chỉ thấy xác quân canh nằm ngổn ngang trong ngục tối chỉ còn bộ quần áo đỏ trút bỏ lại.

Thủy Liên Đài biết rằng tại bản doanh, bữa nay hội họp toàn những tay kiệt hiệt cự phách trong chốn giang hồ. Hồng Y Nữ cũng không phải là cao thủ tầm thường, chấn song sắt, gông cùm xiềng xích không phải là những đồ vật có thể cầm chân trói buộc những hạng người đó được.

Nàng lững thững bước lên bậc thềm đại sảnh đương ngẫm nghĩ tìm biện pháp giam giữ những tay tặc phỉ lợi hại này, chợt nghe thấy Cao tú sĩ tâu với Thái tử rằng :

- Tâu Điện hạ, giang sơn nhiễu loạn cũng chỉ vì những nữ ma đầu, quân giặc cướp bất lương như con mụ áo đỏ này, để nó sống thêm bận tâm canh gác, xin cho phép thần tặng cho nó một nhát kiếm cho dứt khoát.

Tâu rồi, chàng lôi Uyển Mị Hồ ra trước đại sảnh khai đao liền.

Ánh sáng nhoáng chớp Hồng Y Nữ đã đầu một nơi mình một nẻo thế là hết đời Thất Sát Tinh nữ.

Thủy Liên Đài thấy lưỡi kiếm chém đứt đầu người không vấy máu.

Phong Vân đứng xem bất giác cũng phục tài tay kiếm sĩ tài ba, nói chưa dứt âm hưởng mà một đường gươm vung ra chặt đứt đầu nữ tặc.

Phong Vân liền tiến lại gần vòng tay thi lễ và khen ngợi :

- Thiếu hiệp có đường gươm tuyệt diệu!

Vẻ mặt lạnh lùng hơn sắt nguội, đôi mày kiếm xếch ngược chưa dịu bớt hung hăng. Cao tú sĩ hất hàm nhìn Phong Vân hỏi :

- Anh có phải là Thiên tuế có truyền danh là Ngũ Độc Thiên Nhân chăng?

- Chính tôi là Thiên tuế, biệt danh là Ngũ Độc Thiên Nhân - Phong Vân cất lời dịu dàng đáp lại - Chẳng hay quý huynh có điều chi dạy bảo?

Thất Tinh Tú sĩ lấy trong túi áo ra một phong thư, đưa cho Phong Vân :

- Lý công tử có phong thư cho anh.

- Lý công tử nào, phải chăng là Lý Thanh Hoa, trưởng tử của ngài cố Lý Lăng vương tiền triều?

- Còn Lý công tử nào nữa, mở thư xem thì biết, lựa là phải hỏi dài dòng.

Một đằng dùng toàn giọng nhát gừng, một đằng vẫn bình tĩnh ngọt ngào đối đáp. Một đằng hai mắt phát tia thù hận, một đằng hai đồng tử nghe nhắc tới tên Lý công tử thì sáng lên, đầy vẻ kính trọng, âu yếm lịch sự có thừa, lễ phép và khiêm tốn hết sức.

Hình như Phong Vân không để ý chút nào tới sự hậm hực của Cao Kỳ Nhất Phương, mở phong thư đọc. Một tay để lên ngực như đè nỗi hồi hộp không muốn cho trào ra khỏi trái tim.

Cao tú sĩ đứng bên, tay mân mê chuôi kiếm, sẵng giọng hỏi :

- Anh Thiên tuế! Đọc xong chưa? Có tí chuyện riêng muốn hỏi.

Phong Vân ngửng đầu, ngừng đọc cất phong thư vô túi trước ngực sau lần áo chẽn :

- Anh có chuyện “riêng tư” gì với tôi?

- Tôi muốn giao đấu với anh vài chiêu để lãnh hội tài nghệ! Rút kiếm ra mau.

Nói rồi, chàng thoái bộ, thanh kiếm Song Nhạn Thiên Linh lóe sáng trong tay, Phong Vân ngỡ ngàng tưởng mình hoa mắt nghe lộn.

- Anh nói là muốn giao đấu với tôi? Tại sao vậy? Anh là người của Lý công tử, trải bao ngàn dặm may mắn tìm gặp tôi để trao phong thư tôi mong đợi. Đâu phải anh tìm tôi để đánh nhau?

- Việc nào xong việc nấy. Việc giao thư cho anh là một chuyện ta đã thi hành xong sứ mệnh. Việc tìm anh để đánh nhau lại là một việc khác, do ta muốn thế. Đừng có nhiều lời mất thì giờ, cầm vũ khí mau đối phó nếu không đầu rớt xuống đất như con mụ áo đỏ kia thì đừng trách ta vô tình quá ư khắt khe tàn nhẫn.

Phong Vân biết thiếu hiệp ra tay nhanh lẹ không nói rỡn, nếu nhùng nhằng chết hết ngáp. Nàng vội cởi đai vàng, vuốt nhẹ một cái thành thanh Hoàng Kim kiếm xuống thế, chờ địch tấn công.

Nói thì chậm, cao thủ siêu hạng đã ra chiêu thì nhanh hơn điện giật, trong chớp mắt hai bên trao đổi hơn chục thế kiếm kinh khủng. Kiếm quang một hoàng một bạch như lồng vào nhau phát ra những tiếng động sang sảng.

Thủy Liên Đài la lối kêu váng lên :

- Ô hay, người nhà sao lại đánh nhau dữ dội thế?

Thái tử giơ tay giậm chân kêu gọi :

- Ô kìa, tại sao lại để hai người đánh lộn như thế kia? Ngưng tay lại! Ngưng tay lại!

Đan Tâm tay cầm mộc kiếm cũng bứt đầu bứt tai, không biết phải xông vào can ngăn bằng cách nào? Cao tú sĩ xuất chiêu toàn bằng những tinh hoa võ học của Nga Mi và Chiêu Minh kiếm pháp, còn Ngũ Độc Thiên Nhân vì bản năng tự vệ đương yêu đời muốn sống nên cũng đem hết sở trường kiếm học nàng thụ đắc được để bảo toàn mạng sống.

Chỉ sai lệch một đường tơ kẻ tóc là tuyệt mạng như chơi! Ai mà dám nhảy vào can ngăn, biết bên nào đánh bên nào?

Lão Nhiếp Thủ buông thõng hai “trường thủ” lẩm bẩm :

- Mẹ kiếp, kiếm pháp đánh nhau lối chi mà biểu diễn toàn những chiêu “số dzách” như vậy. Bố tôi cũng không ngăn nổi! Thò tay vào thì kiếm chém cụt mẹ mất tay còn gì!

Mọi người chỉ đứng kêu trời.

Mà hai bên “tặng” nhau những miếng kiếm đường gươm “chết người” thực. “Soẹt”. Con nghê bằng đá xây bên thềm bị chém đứt làm hai văng mỗi phía một mảnh. Có mấy thân cây lớn mọc quanh đấy cũng theo nhau bị đốn gục đổ rầm rầm.

Kẻ đứng sau lưng ngó, rồi xem cũng không được yên tâm vì chỉ đến nhoáng một cái lưỡi kiếm lút qua như đâm thủng tường vách xây bằng sáp ong đứng núp trong cũng chết oan không kịp tránh né.

Hai hổ giao đấu thế nào cũng tử thương một. Nhưng biết làm thế nào bây giờ?

Cung Đình và Câu Hồn, hai người thấp nhỏ cứ len lén bám theo xem, xuýt xoa, khen tụng luôn miệng.

- Úi chao! Hoàng Long Phục Địa mày ơi tuyệt hảo, tuyệt hảo!

- Miếng này là miếng gì hả bồ!

- Tao đếch biết, xem thì xem hỏi gì mà hỏi lắm thế! Mắt bồ xem hay mồm bồ xem?

- Úi! Tao nhớ ra rồi, Hồi kiếm xuyên tâm thập nhị thức ở vào chiêu thứ mấy nhỉ?

- Ái chà, né đỡ hay quá. Hóa giải được rồi! A ha! Này... này.

- Lui lui, chạy đi bồ ơi, nó chém tới bỏ mẹ bây giờ!

Choang! Choang! Hai tiếng binh khí chạm nhau như trời sập inh tai nhức óc. Bà Song Trâm không biết lấy hai thanh kiếm nhỏ xíu cầm tay lúc nào, phóng ra hai làn bạch quang đánh vô thân kiếm hai người.

- Bà Song Trâm phóng phi kiếm mày ơi!

- Kiếm đó của tao!

- Của mày sao bà lại có? Bà sử dụng cái chiêu thế kỳ cục quá mày?

Soẹt! Soẹt!

Có tiếng kêu: “Ôi bỏ cha tôi rồi! Tôi bị trúng thương rồi!”

Thì ra người ta mải mê xem đấu kiếm, thấy phi kiếm xía vô, chém liền cả ba thanh kiếm văng ra phía ngoài.

Làn kiếm quang bay lượn rông ra ngoài sém phải đầu của mấy người núp xem ở phía xa, làm họ bị đứt tai, chảy máu trán, la lối ỏm tỏi.

Song Trâm nữ hiệp tức giận khôn tả, bắt quyền đề khí cho hai làn kiếm quay lại từ phía trên áp đảo đánh xuống hai người những đòn gần như thực sự.

Nghe kiếm khí rít lên mà khiếp! Thế mà hai người một mặt đỡ kiếm bay lượn quanh đầu, một mặt vẫn đánh nhau thêm hăng hái. Nhưng lẽ tất nhiên hai mắt lo phía trên hơn phía dưới.

Cuộc lưỡng đấu hình như sắp xoay chiều biến thành “tam anh quần thảo” ba người đánh nhau.

Người kinh hãi hơn hết là Văn Tú Tài. Chàng không biết làm cách nào để chấm dứt cuộc tranh đấu cực kỳ vô lý và lãng nhách này. Bên nào được cũng chẳng có ý nghĩa gì hết! Mà ngộ lỡ có người bị thương thì ân hận vô cùng.

Trương Bỉnh Nhi đứng kế cận hỏi Văn Tú Tài :

- Bẩm thưa quý tôn ông muốn hai người thôi đánh nhau hả?

Văn Tú Tài vốn người tao nhã, thế mà lúc này cũng phát bẳn :

- Quý... quý ông cái con khỉ khô! Ngăn họ thôi đánh nhau bằng cách nào bây giờ?

Trương Bỉnh Nhi lễ phép thưa :

- Dạ, thưa cháu có cách làm cho hai người họ ngưng tay không đánh nhau nữa.

- Thiệt vậy ư hay cháu nói giỡn?

Trương Bỉnh Nhi thực thà cam kết :

- Cháu có biết nói dối bao giờ đâu!

- Vậy cháu can họ thôi đánh nhau cho ta xem.

Trương Bỉnh Nhi cúi lom khom tiến về phía hai người đương giao đấu. Hai mắt cậu nhỏ ngước lên theo dõi hai thanh kiếm bạc nhỏ xíu đương bay lượn chỉ sợ nó sà xuống chém vô mình. Rồi thừa lúc bất kỳ xuất ý, hai người đương lo đánh chém phía trên, cậu nhỏ như quả cầu tròn lăn về phía chân hai người và tung ra một cú đá liên hoàn cước cực nhanh và tuyệt đẹp làm cả hai đứng không vững mất thế thăng bằng.

Trong lúc cả hai loạng choạng chưa biết làm thế nào để khỏi té ngã thì Trương Bỉnh Nhi cùng một lúc tặng cho mỗi người một cái đạp kỳ diệu làm cả hai bị văng xa về hai phía khác nhau.

Bà Song Trâm hiểu ý cậu nhỏ, hạ thấp hai đạo bạch quang múa tít khoảng giữa không cho hai người sáp lại gần nhau nữa. Lãnh Diện Băng Tâm chạy lại ôm choàng lấy Cao tú sĩ kéo về phía xa khuyên giải.

Mọi người ùa vô can ngăn. Hoàng thái tử thân hành tước khí giới của hai người nói rằng :

- Biểu diễn như thế đủ rồi! Hai người phải vì ta ngưng tay nghỉ xả hơi, có nói chuyện gì nói ta hay để ta giải quyết cho ổn thỏa đôi bề.

Phong Vân thở dốc phân trần :

- Hắn cậy hắn là cao đồ đệ của cụ Huỳnh Mi đạo trưởng nên thi tài quá mức. Tôi không có thâm thù gì với hắn cả. Tôi còn cám ơn hắn mang thư tới tôi là đằng khác. Không hiểu sao hắn cứ muốn dùng độc thủ để giết tôi. Hay là hắn đã bị Hắc Y mua chuộc?

Bà Song Trâm ngẫm nghĩ :

- Không phải vậy đâu, việc này có nguyên ủy bí mật. Để ta tìm hiểu xem sao.

Văn Tú Tài thấy hai người đã được can ngăn, chàng hai chân mềm xèo muốn té xỉu. Chi Mai phải nâng đỡ cho khỏi ngã.

Thấy Thái tử xuất hiện, ra đứng tại giữa khoảng đất trống trước tiền đình, những người dân xóm Phú Cường đứng trước cổng bản doanh chờ từ hồi sáng tung hô vạn tuế ầm ĩ.

Mọi người hò reo hoan hỉ. Đông Cung thấy vậy truyền lệnh :

- Cho tất cả mọi người vô bản doanh. Cho quan đầu tỉnh sang đây bệ kiến để ta ra lệnh khoản đãi hết thẩy mọi người. Xin mời chư vị anh hùng vô tụ nghĩa đường để ta thết đãi tiệc. Ta trọng thưởng cho vị tiểu anh hùng nhỏ tuổi kia đã hai lần can đảm lập kỳ công.

Nói rồi Đông Cung vẫy Trương Bỉnh Nhi lại gần vỗ về khen ngợi. Lão Tam chạy vô ngơ ngác thấy cháu mình được một ông ăn mặc sang trọng nhất, mọi người kính trọng nhất vịn vai thì đứng há hốc miệng.

- Có phải ông ấy là “con vua” phải không?

Ngoảnh lại thấy tất cả mọi người đều cúi mọp xuống đất, lão Tam biết là đứng trước Đông Cung nên vội vái dài như bổ củi.

Trương Bỉnh Nhi nói :

- Đấy là chú cháu đấy!

Thái tử vui vẻ cầm tay ông cụ dắt vô sảnh đường. Lão Tam như người bị thôi miên, đi hai chân không cất nổi bước.

Từ trên xuống dưới, ai nấy vui mừng như ngày hội liên hoan. Viên quan đầu tỉnh và thuộc hạ mũ áo chạy sang lĩnh mệnh. Ông hối hả sai thuộc hạ thu dọn quét tước, trang trí đại sảnh để chiều nay Đông Cung thiết triều nghi ban thưởng cho mọi người.

Bản doanh biến thành tiểu triều đình. Đàn sáo ca công dàn phía sau tấu nhạc. Đông Cung ngự trên long ỷ.

Ngay chiều hôm đó, Thái tử loan báo trong triều việc chiêu hiền đãi sĩ của mình. Chiếu chỉ ban hành lập lại tước vương cho Lý Lăng vương, danh hiệu được phục hồi và bãi chức Thân vương.

Lão Nhiếp Thủ khăng khăng không chịu nhận chức vụ Điện tiền hộ vệ sứ. Bà Song Trâm được phong tước Giang Bình Vương để giúp Thái tử nắm trọn quyền điều binh khiển tướng trong nước.

Thái tử truyền Cao tú sĩ lên hỏi tự sự. Nhưng Thất Tình Tú Sĩ thoái thác không chịu thổ lộ can tràng.

Giang Bình Vương tủm tỉm cười nói :

- Ở đời, người ta thù hận nhau vì ba nguyên nhân: chẳng phải tiền thì là danh vọng, chẳng phải danh vọng thì chỉ là vì... tình. Xét ra Thiên tuế và Cao thiếu hiệp không có quyền lợi gì về tiền mà tranh giành nhau cả. Mà cũng không phải vì danh vọng chức tước mà đố kỵ nhau. Như vậy nguyên ủy không tiện nói ra chắc chỉ bởi vì tình mà thôi. Tôi đoán không nhầm thì Cao thiếu hiệp mang biệt hiệu là Thất Tình Tú Sĩ cũng chỉ vì trước kia Thiên tuế đi đến chốn nào đều tuyển lựa mỹ nhân bắt đem đi. Hành vi độc ác đó đã “rẽ thúy chia uyên” bao cặp thanh niên nam nữ. Cao thiếu hiệp là một nạn nhân trong cảnh ngộ đó nên gặp Thiên tuế nổi dóa gây chuyện giao đấu liền, không cần đến việc chi tiết khác hết! Có phải vậy không?

Văn Tú Tài đứng dậy khuyên giải :

- Một trang nam tử như Cao thiếu hiệp muốn có mỹ nhân khó khăn gì? Thiên hạ thiếu gì người đẹp? Tại sao cứ phải theo mãi một mối tình tuyệt vọng, hoài phí cả tuổi thanh xuân đi? Nơi hoàng thành có biết bao nhiêu trang thiên kim tiểu thư đẹp như Tây Thi tái thế, thiếu hiệp đã được Thái tử ngưỡng mộ chỉ cần khẽ chỉ ngón tay chấm cô nào, cô đó sẽ tự nguyện đến ngay.

Cao tú sĩ tỏ vẻ không bằng lòng với lời nói của Văn Tú Tài, nghiêm nghị trách cứ rằng :

- Văn huynh mà cũng có ý tưởng tầm thường ấy sao? Tôn huynh hiểu lầm đệ là người “mê sắc” rồi.

Giữa lúc ấy, ba vị tiểu thư: Thiết Như Hoa, Hoàn Mỹ Thái Cơ và Bảo Liên Phượng nữ ăn bận xiêm y lộng lẫy trang điểm như ba vị tiên giáng trần tha thướt vô tụ nghĩa đường. Mọi người trong tòa đại sảnh như bị sắc đẹp của ba nàng làm cho ngây ngất. Văn Tú Tài phe phẩy quạt, nhìn ba tiểu thư tươi cười nói rằng :

- Vì tình bạn thiết nên khuyên huynh đổi hận thành tình. Huynh đài không thích người nào sao?

Cao Kỳ Nhất Phương tính bước ra khỏi đại sảnh, nhưng chưa kịp ra khỏi phòng đã thấy Thiên tuế tức Ngũ Độc Thiên Nhân từ ngoài cửa bước vô. Hai người muốn tránh né không nhìn thấy mặt nhau song đã chậm trễ.

Tuy nhiên Thiên tuế vẫn ôn tồn nói :

- Bữa qua không đọc hết bức thư nên chẳng được biết tôn huynh là...

Cao tú sĩ trợn mắt quát lớn :

- Dù biết ta là con ông Địa cháu ông Trời thì cũng phải đánh nhau một trận nữa! Nói rồi vung chưởng đánh liền.

Thiên tuế thoái bộ né tránh. Thái tử cả kinh can ngăn :

- Không được đánh nhau nữa!

Mọi người nhảy vô can ngăn và hỏi Cao tú sĩ cớ sao đánh nhau hoài vậy?

Cao tú sĩ trả lời :

- Việc của phụ thân và mẫu thân ta đã có Tạ Bưu lãnh đủ, không liên can chi với những tên tay sai của y!

Thủy Liên Đài gặng hỏi :

- Nếu vậy thì duyên cớ tại sao một đằng cầu hòa và một đằng cố chấp muốn chiến?

Văn Tú Tài buông tay áo chạy lại trả lời hộ :

- Cao thiếu hiệp là bậc chính đại quang minh. Nếu vì lý do gì có thể nói được, Điện hạ hỏi thì thiếu hiệp đã nói ngay rồi, ẩn tình trong thâm tâm người ta đâu dễ một lúc mà như chiếc bánh bóc ra giữa đám đông người. Xin đừng tìm hỏi như vậy, e không lịch sự cho lắm. Tôi xin đưa ra một đề nghị: hai người đấu võ đã bất phân thắng phụ nên cả hai hãy còn ấm ức. Vậy thì để cho đôi bên đấu “văn”, một người thắng một người bại thì là hết ganh gổ nhau nữa.

Thái tử muốn dàn hòa nên hỏi :

- Không được đấu võ đã đành, nhưng đấu “văn” là đấu thế nào?

Văn Tú Tài trình bày :

- Điện hạ là người trọng sự thanh cao, tâm hồn khoáng đạt. Vì ưa thích khảo cờ nên mời Tây Giang đệ nhất danh kỳ Bảo Liên Phượng Nữ tới quân doanh để tìm hiểu nước cờ cao thấp. Thái tử vốn là một danh thủ kỳ bàn, Cao thiếu hiệp cũng mang danh tính là cao cờ nhất một phương. Vậy thì lấy bàn cờ và ba mươi sáu quân cờ định tài hơn thua có phải là vừa thanh cao, vừa hấp dẫn hơn không? Tất cả những người có mặt ở đây đều là những kỳ thủ hữu danh, mở cuộc đấu cờ là lối thoát hợp tình hợp cảnh.

Đan Tâm vỗ tay hưởng ứng :

- Tiểu đệ đã có lần đánh cờ suốt đêm với Cao thiếu hiệp. Đệ cam đoan Cao huynh đúng là vô địch kỳ quân. Ai cá với đệ bao nhiêu tiền cũng bắt ngay lập tức.

Văn Tú Tài lấy tay chỉ Giang Tây đệ nhất danh kỳ nói :

- Trông kia kìa Bảo Liên cô nương mới là “kỳ bàn nữ vương”. Nhà thầy trọc đầu đừng tưởng rằng khoe mình biết đánh cờ tướng đi quân không cần bàn cờ làm mọi người đều ngán cả đâu!

Bà Song Trâm lấy tay chỉ ba cô cậu nhỏ quần áo bảnh bao đương nghênh ngang leo lên các bậc thềm vô nội sảnh :

- Thằng Cung Đình tôn sư đi giữa kia cũng là một cựu kỳ bàn đại vương đấy. Hồi học võ trên núi với tôi, nó mê đánh cờ quên cả tập luyện bị phạt quỳ hoài.

Ba cô cậu nhỏ đi tới trước Thái tử sụp vái rất cung kính. Thái tử thân hành nâng dậy. Mọi người trông ngắm Trương Bỉnh Nhi ăn mặc quần áo sang trọng khôi ngô tuấn tú khác thường. Cao Kỳ Nhất Phương và Ngũ Độc Thiên Nhân, lão Nhiếp Thủ cả ba người đã từng nếm cú đá của cậu nhỏ thảy đều ngượng nghịu và kính nể nội lực phi thường của bàn chân cậu ta.

Thái tử hỏi cậu bé “mũi lân” :

- Cung Đình có biết đánh cờ không?

- Dạ tâu Điện hạ, Cung Đình tôi đã ngồi vào bàn cờ là mê như điếu đổ, đánh hết ngày nọ qua ngày kia quên ăn. Nhưng cờ cao phải gặp tay thượng thặng như hai ông tiên đánh cờ trong Quất Trung Bí, hiểu hết các thế biến của Khổng Minh thất thập nhị trận, trận, thế, tàn cục phải ra gì thì mới ngồi tiếp kỳ. Điện hạ muốn tôi khảo cờ với vị nào?

Lão Nhiếp Thủ cười hềnh hệch :

- Nào có ai mời cậu đánh cờ đâu? Văn Tú Tài đề nghị Ngũ Độc Thiên Nhân đấu kỳ với Cao tú sĩ, đừng đánh nhau nữa. Chúng ta đứng ngoài mà xem ai được ai thua. Lão phu cũng khoái đánh cờ lắm. Xin Thái tử ban cho ngự tửu ở trong bình sứ men Giang Tây để thần vừa xem đánh cờ vừa nhậu chơi. Mười năm trước đây, thần đã nổi tiếng là “tửu kỳ” chứ không phải là “tửu quỷ” như ngày nay đâu.

Thấy người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà đứng chung quanh mình đều là những tay đánh cờ nổi tiếng, có danh cả, Thiên tuế nhận cuộc đề nghị ngay :

- Đã có Thái tử ngự lãm làm giám khảo và các vị quanh đây chứng kiến, tôi nhận cuộc thách đố. Nếu tôi thua tôi sẽ không còn là Thiên tuế, Ngũ Độc Thiên Nhân nữa, tôi vĩnh viễn từ bỏ mọi bản lĩnh độc ác trước kia.

Nghe đối phương nói vậy Cao Kỳ Nhất Phương mừng thầm trong bụng nghĩ rằng: “mình định giết nó bằng kiếm, không ngờ nó lại thách ta đấu cờ. Vậy ta giết nó bằng cờ dễ dàng hơn. Trừ bỏ được tên Thiên tuế thì ta mới hả giận được”. Chàng gật đầu nhận lời ngay.

Văn Tú Tài liền nói :

- Thế là đôi bên đã nhận đề nghị của tôi đấu văn và không đấu võ, chỉ đấu cờ và không đấu kiếm. Bên này đã nói là nếu thua thì không còn là Thiên tuế và Ngũ Độc Thiên Nhân. Vậy bên kia có được cũng chẳng còn là Thất Tình Tú Sĩ nữa, chịu không?

Cao Kỳ Nhất Phương gật đầu nhắc lại :

- Phải! Nếu ta thua thì vĩnh viễn ta cũng không còn là Thất Tình Tú Sĩ nữa.

Thái tử không hiểu lắc đầu từ chối :

- Ta tưởng ngồi vào bàn cờ được thua lấy tình vui thích bỏ qua cho nhau chứ các người muốn mang tính mạng ra để cá với nhau chắc. Nếu như vậy thì không đấu văn và ta cũng không nhận làm giám khảo đâu.

Văn Tú Tài cứ hối người mang bàn son quân ngà ra và tâu với Đông Cung thái tử rằng :

- Xin Điện hạ cứ nhận làm giám khảo để hai người nhập cuộc đấu. Dù bên nào có thắng thần cũng có cách khiến cho cả đôi bên hòa mà thôi.

Bàn cờ liền lập tức được bày ra, Thái tử ngồi cầm chịch coi hai người đánh cờ. Các người khác cũng xúm quanh xem.

Bảo Liên gieo tiền xấp ngửa chỉ định bên nào đi trước. Ngũ Độc Thiên Nhân được ra quân trước. Văn Tú Tài ngồi chú ý xem nước cờ của hai người. Thái tử truyền thị vệ lấy rượu ngon mang ra để lão Nhiếp Thủ nhấm nháp, vừa uống vừa dõi xem.

Thiết Như Hoa và bà Song Trâm tuy không giỏi đánh cờ, nhưng cũng dự xem ngã ngũ ra sao.

Khoảng xong một tuần trà, Ngũ Độc Thiên Nhân đã lúng túng cắn môi, cắn lợi ngẫm nghĩ hoài.

Đột nhiên Thiên tuế cười ha hả đi liều một nước hai mắt biến màu.

Nhưng Cao tú sĩ cũng cất tiếng cười rùng rợn, thò tay vào trong túi lấy ra một quân cờ khác có một sợi dây kim tuyến xuyên qua, chàng nhấc quân “tướng” phía bên Ngũ Độc Thiên Nhân và đặt quân cờ lấy trong túi ra, đặt vô đấy.

Còn quân cờ ngà lấy trong bàn tay ra kẹp vào hai đầu ngón tay khẽ dùng nội lực ép hai ngón tay lại cho quân cờ nát như bụi phấn rớt xuống bàn cờ.

Đúng là nước chiếu bí. Thiên tuế nhận biết đối thủ của mình là tên gia đồng ở Bạch Diêm trang khi xưa. Trước kia vì mình dọa giết nên y giả vờ thua để bỏ cuộc. Bây giờ cũng những nước đi trước, hắn bại mình cũng bằng nước đó để trả thù.

Ngũ Độc Thiên Nhân thong thả nói lớn :

- Cao thiếu hiệp yêu Hoàn Mỹ Thái Cơ nên muốn trả thù tôi phải không?

Cao tú sĩ nói :

- Không cần nhắc tới chuyện Thái Cơ, Thiếu Cơ gì hết. Xin thi hành lời hứa, từ nay mi chẳng còn là Thiên tuế Ngũ Độc Thiên Nhân nữa.

Thiên tuế mỉm cười :

- Anh chàng si mê hết sức. Anh yêu Thiếu Cơ thì cứ nói toạc móng heo là yêu Thiếu Cơ đi cho rõ chuyện. Việc gì cứ giấu giếm như sợ mắc cỡ. Ta giữ lời hứa không còn là Thiên tuế Ngũ Độc Thiên Nhân nữa. Ta không thất hứa đâu.

Thái tử và mọi người còn đương ngạc nhiên phân tính nước cờ kỳ ảo và không hiểu tại sao Cao tú sĩ lại giấu trong áo một quân cờ tự bao giờ bỗng nhiên đặt lên bàn cờ. Rồi lại thấy nói là thiếu hiệp si mê Thiếu Cơ, Thái tử chẳng hiểu tại sao?

Chỉ thấy Thiên tuế đứng dậy cầm lấy quân cờ có sợi chỉ kim tuyến xuyên qua nói rằng :

- Sung sướng thay cho kẻ biết yêu! Cám ơn thiếu hiệp đã cho ta một bài học của tình yêu. Ta đã làm thiếu hiệp đau khổ rất nhiều vì trước kia ta không hiểu nghĩa của tình yêu. Bây giờ cầm quân cờ này có sợi kim tuyến xuyên lủng suốt qua, ta nghĩ đã bao nhiêu năm trời Cao thiếu hiệp ngắm nhìn nó? Ý nghĩ phục hận cũng có, nhưng bởi vì yêu Thiếu Cơ muốn trả thù cho mối duyên lỡ làng thì nhiều hơn. Nói rằng thù hận thúc đẩy Cao thiếu hiệp miệt mài trau dồi nghề võ nên bậc tài danh ngày nay cũng đúng. Nhưng nguyên nhân thúc đẩy chính là tình yêu, tình yêu sâu đậm, tình yêu tha thiết, tình yêu muôn vàn.

Cao Kỳ Nhất Phương khoanh tay trước ngực :

- Thôi đừng vụng chèo khéo chống, ta yêu cầu nhà ngươi thi hành lời hứa danh dự, nếu thua thì chẳng còn là Thiên tuế mang biệt danh là Ngũ Độc Thiên Nhân nữa! Người độc ác như mi có bao giờ hiểu biết ý nghĩa của tình yêu là gì! Mi chỉ muốn máu đổ, xác chết, sự đổ vỡ, sự chia lìa, ly tán của trăm nghìn kẻ khác! Thù hận, oán hờn, ghen ghét, đã tràn ngập tâm hồn mi! Ta không phải là kẻ điên cuồng, khờ dại đứng nghe mi tán dương ý nghĩa của tình yêu.

Văn Tú Tài đứng giữa hai người, từ nãy ngắm nhìn quân cờ Ngũ Độc Thiên Nhân cầm trong tay, nói rằng :

- Hai người nói với nhau những gì chúng tôi không hiểu ra sao cả? Xin cho biết ai đã chọc lủng quân cờ và xuyên sợi dây qua quân cờ này biểu thị cái gì kỳ quặc vậy?

Cao tú sĩ nhìn Văn Tú Tài đáp :

- Vật vô tri đó tượng trưng cho “quả tim” tôi bị xuyên thủng vì tên Thiên tuế tàn ác kia!

Ngũ Độc Thiên Nhân thong thả giải thích cho mọi người nghe trong trường hợp nào hắn đã vận nội lực dùng sợi dây kim tuyến ở bức mành song để xuyên lủng quân cờ. Nếu lúc bấy giờ, Cao Kỳ Nhất Phương bướng bỉnh không chịu thua cờ và rút lui thì tất nhiên sợi kim tuyến đó sẽ xuyên lủng lồng ngực chàng vì chàng dám tranh giành với Thiên tuế, nàng Thiếu Cơ diễm lệ, khả ái và mỹ miều.

Văn Tú Tài nghe hiểu đầu đuôi giai thoại cuộc cờ giữa hai người trước đây tại Bạch Diêm trang, thấy Cao tú sĩ một lòng chung thủy với Thiếu Cơ thì xiết bao xúc động.

Chàng văn nhân tao nhã ấy tò mò hỏi thêm :

- Như vậy Hoàn Mỹ Thiếu Cơ ngày nay ở nơi đâu? Chắc chỉ có Thiên tuế biết rõ, có thể cho tôi hay được không? Cô ta đã kết duyên cùng Thiên tuế hay Thiên tuế đem về tư dinh bắt kết duyên với ai? Nàng ấy đã được mấy con rồi?

Cao tú sĩ không muốn người ta cứ khơi động đến vết thương lòng kín đáo giữa đám đông, công khai như vậy liền gạt đi mà rằng :

- Chuyện đã qua để cho qua luôn. Nhắc nhở làm gì nữa! Tôi chỉ yêu cầu Thiên tuế tự xử cho đúng với lời hứa trước Thái tử và đông đủ mọi người. Giả sử tôi là kẻ bị thua ván cờ này, tất nhiên không ai can ngăn được thanh Song Nhạn Thiên Linh xuyên thủng trái tim tôi như quân cờ kia!

Thiên tuế trừng mắt đáp rằng :

- Cao thiếu hiệp bất tất phải bức bách ta giữ lời hứa. Thiếu hiệp không biết chính là thâm tâm ta đã bật lên tiếng nói khuyên nhủ ta chẳng nên còn là Thiên tuế Ngũ Độc Thiên Nhân nữa. Đây, ta làm cho thiếu hiệp vừa lòng.

Nói rồi, hắn quay lại đi thẳng tới chiếc gương lớn treo trên bức tường cuối đại sảnh sửa đổi diện mạo và hóa trang.

Mọi người đều ngoảnh lại trông theo sự cải dạng biến hình của trang nam tử kiêu hùng. Khi chiếc mũ đính đầy châu ngọc hạ xuống, làn tóc mây buông thỏng óng mượt sau lưng, áo bào nhường chỗ cho bộ xiêm y lụa là mỏng mảnh, tha thướt, màu sắc dịu dàng, mặc trong, nơi đại sảnh lại có thêm một kiều nữ quốc sắc thiên hương, cười tươi hơn hoa, những đường cong thân hình làm nhiều khách râu mày phải xuýt xoa tắc lưỡi.

Thật đúng như lời hứa, chẳng còn Thiên tuế biệt danh Ngũ Độc Thiên Nhân nữa! Trước mắt mọi người và Thái tử chỉ có Phong Vân quận chúa, nhan sắc tuyệt vời...

Cao Kỳ Nhất Phương đứng ngây người. Chàng lấy tay dụi mắt tay để lên ngực để trấn tĩnh sự hồi hộp và kinh ngạc, chàng tưởng Thiên tuế là ma quái, biết phép biến hình, đương là con trai lại hóa là con gái.

Phong Vân xòe chiếc quạt hoa, vờ che đôi môi chúm chím xinh đẹp như nụ hải đường hé nở, hài sen thoăn thoắt tiến lại trước mặt chàng thiếu hiệp khẽ cúi đầu :

- Tiện thiếp Xuyên Thủy Phong Vân quận chúa kính chào thiếu hiệp!

Nghe bốn chữ Xuyên Thủy Phong Vân, Cao tú sĩ liên tưởng đến câu chuyện ngày nào bên hồ nước tại Đào Lý Thôn Trang, biểu huynh của chàng là Lý Thanh Hoa đã từng kể chuyện nàng Công chúa có sắc đẹp mê hồn này với chàng một lần rồi.

Tiếc thay cho chàng chẳng tài giỏi như Lý Thanh Hoa để đọc được tư tưởng tiềm tàng trong đầu óc cô ta để hiểu biết cô ta đương có cảm nghĩ như thế nào đối với chàng lúc bấy giờ?

Giá đọc được ý nghĩ của cô ta thì biết nàng Thiếu Cơ yêu dấu hiện nay đang ở tại đâu? Nhất định là Phong Vân biết rõ sự si mê của chàng rồi, còn lạ gì phái nữ! Họ nhạy cảm về phương diện yêu đương hơn phái tu mi ngốc nghếch nhiều.

Văn Tú Tài tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức :

- Ủa, Thiên tuế là đàn bà, vậy thì không thể “cưới” nàng.

Nói rồi quay sang Cao tú sĩ lắc đầu than thở mà rằng :

- Thiếu Cơ của anh chắc còn nguyên vẹn, anh khéo hỏi cô Phong Vân, cô ấy sẽ chỉ cho anh biết nàng Thiếu Cơ hiện giờ ở đâu! Thôi thế từ nay hết cả Ngũ Độc Thiên Nhân và cũng chẳng còn Thất Tình Tú Sĩ nữa rồi... Biệt hiệu Thất Tình nghe còn hay, lấy tên hiệu là Đắc Tình thì... khó ngửi lắm.

Đan Tâm và mọi người cười ồ.

Chi Mai hồn nhiên vỗ tay reo nhảy :

- Nếu Thiếu Cơ xuất hiện ra đây thì vui quá nhỉ?

Lão Nhiếp Thủ khoa chân múa tay phá lên cười :

- Hảo! Hảo a! Ta cũng muốn vì tình yêu của lũ trẻ chúng bây, muốn chui tọt vào trong hũ rượu làm một cuộc uống chìm trong đáy hũ một lần nữa mới được.

Chi Mai hỏi lớn :

- Chắc chắn chị Phong Vân biết Thiếu Cơ ở đâu chứ? Nói cho anh chàng Thất Tình Tú Sĩ biết cho anh ấy nhảy cà tưng cho thiệt vui!

Phong Vân nguýt dài :

- Nói làm chi! Thiếu Cơ bây giờ đẹp lắm, đẹp không chịu được! Hơn tôi, hơn chị Thái Cơ, chị Như Hoa, chị Bảo Liên nhiều! Tôi cũng muốn chỉ đường cho Lưu Nguyễn biết lối trở lại Thiên Thai, nhưng người ta cứ muốn giết tôi. Tôi nghĩ hơi đâu mà nói! Mặc kệ cho bỏ ghét mấy người nóng tánh hách xì xằng!

Cao tú sĩ biết mình kém sâu sắc, đi quá trớn bị hố nặng, liền mon men lại gần Văn Tú Tài và Đan Tâm đấu dịu vấn kế :

- Trời! Tôi đâu có ngờ sự thể lại hóa ra như vậy! Nếu tôi biết Thiên tuế là Xuyên Thủy Phong Vân quận chúa thì dù rằng một bông hoa tôi cũng không dám đụng tới người Quận chúa! Hai người làm ơn năn nỉ hỏi giùm xem Quận chúa có biết nàng Thiếu Cơ của tôi hiện nay đang ở đâu không? Chỉ bảo cho tôi biết với.

Đan Tâm gãi cằm ngẫm nghĩ :

- Khó! Khó thiệt! Đánh người ta những đòn chí mạng rồi bây giờ lại năn nỉ thì thiệt là khó nói thực! Văn huynh có diệu kế nào chăng?

Văn Tú Tài cũng gãi đầu gãi tai nhăn nhó :

- Phong Vân nhất định biết Thiếu Cơ ở đâu rồi. Nhưng chúng mình là đàn ông, bọn đàn ông chúng ta nói chuyện với nhau dễ thông cảm nhau. Đằng này, họ là đàn bà, đã oánh họ rồi lại nhờ vả tới họ, tôi thấy thiệt là khó! Cao huynh nên cầu cứu Thái tử hay bà Song Trâm xem sao! Chúng mình lỡ lời mà làm phật ý họ thêm thì thực là... nói dại, bao nhiêu công của đều đổ xuống biển cả!

Phong Vân lúc này đã quay ngoắt người lảng xa ra chỗ khác coi như lời hứa đã thành toàn, không còn bị bó chặt bởi cam kết nào nữa!

Cao tú sĩ đưa mắt nhìn quanh để tìm người cầu cứu. Chàng hình như bất thần bị cú cảm xúc mạnh nên không được tĩnh trí. Chàng móc túi lấy chiếc mũ nhỏ xíu của Thiếu Cơ đội trong buổi đua ngựa ngày trước, cầm trong tay chạy lại quỳ trước mặt bà Song Trâm và Thiết Như Hoa tiểu thư, kể lại mối yêu đương nhớ nhung nhung nhớ. Mọi người thấy Cao tú sĩ bộc lộ mối tình si của chàng, mới đầu mọi người đều giễu cợt, sau thấy chàng chân thật quá đỗi nên hết thảy đều cảm động.

Văn Tú Tài là người bạn tốt, chàng lại bên Cao tú sĩ cầm lấy chiếc mũ xinh xắn ngắm nghía, sau đó chàng bảo bạn rằng :

- Tấm tình yêu của Cao thiếu hiệp thực là... bền bỉ, Thiếu Cơ thực là người có hạnh phúc nhất trần gian nên mới được tấm tình yêu vàng đá sắt son như vậy! Xin Vương phi và tiểu thư lựa lời khuyên nhủ cô Phong Vân nghĩ lại cho đôi trẻ được sum hiệp, cá nước duyên ưa. Hành tội người ta nhớ nhung mấy năm trường, không lẽ lại còn tiếp tục hành hạ mãi hay sao?

Bình Giang vương phu nhân đỡ Cao tú sĩ đứng dậy mà rằng :

- Anh hùng thiên hạ thường bị chìm đắm trong đáy mắt mỹ nhân. Tự xưa đến giờ đều như thế cả! Nhưng yêu mà chung tình mới là điều đáng quý. Đời bây giờ bị tà ma yêu giáo nhiễu loạn, lòng người thay đổi nhanh chóng, chỉ một sớm một chiều tình yêu đang nồng thắm đã hóa ra lạnh nhạt, kẻ đàng điếm đầy ngoài chợ. Họ lạm dụng hai chữ “tình yêu” thực ra không khác súc vật là mấy. Cao thiếu hiệp yên tâm, ta đã nói thiếu hiệp là con của bạn ta. Nam Bình hầu không có đây, vậy bổn phận ta phải lo lắng cho con bạn ta chứ!

Cao tú sĩ đứng dậy chắp tay tạ ơn. Thái tử hỏi :

- Nghe biết chuyện Nam Bình hầu Vương Thế Cát và Trấn Viễn tướng quân Mã Hóa Long biết hy sinh con ruột của mình đẻ ra cho nghĩa lớn đối với chúa, thực là đáng ghi công để nêu gương cho đời. Cha trung thần không thể sinh con là đồ phản bội. Nam Bình hầu không có đây thì ta phong tước đó cho thiếu hiệp. Thiếu hiệp nghĩ thế nào?

Cao tú sĩ bái tạ và trình tâu :

- Thần chưa lập được chút công lao nào với triều đình, lãnh tước lớn e không được kẻ dưới tôn phục. Thần thiết nghĩ, hiện nay bọn ma đạo đầy rẫy khắp nơi, chúng đương mưu đồ thoán nghịch lật đổ chế độ triều cương. Trong nhân gian chúng phái ma đầu, yêu nữ, quỷ tốt, quấy phá lương dân, nào đục đê làm lụt, nào đốt kho đụn làm đói, đốt nhà cửa để dân phải bần cùng, bắt nộp thóc lúa để dân lầm than... Binh triều đình dù có án ngữ các quan ải cũng chẳng thể ngăn được bọn Hắc Y ám sát, giết người, khủng bố, cướp bóc... Trụ Ma Thiên Vương lại sắp ra lò một bầy ma thi móc ở các bãi tha ma đội mồ mả chui lên tàn sát mọi người. Chúng sẽ bổ đầu óc dân lành, nhét vào trong não tủy loại trùng cùi khiến mọi người mê cuồng tin theo chúng, biến nhân gian thành địa ngục, cha bỏ con, vợ bỏ chồng, tớ bỏ thầy, anh bỏ em, luân thường đảo ngược, đạo lý buông xuôi. Nếu ta không biết tìm ra kế hoạch ngăn chặn, e rằng đồng ruộng sẽ bỏ hoang, chợ không người họp, đường không người đi, nhà không người ở, lũ quỷ mị xông xáo khắp nơi, bắt người này, giết người kia, tình cảnh dân khổ sở, oán khí ngất trời xanh, không sao tưởng tượng nổi! Bọn thần không mưu đồ phú quý, chỉ xin Thái tử cho phép mang lưỡi gươm chính khí, ngày ngày len lẫn vào với lê dân, tìm gặp kẻ ác tru diệt đi, như vậy bọn ma vương quỷ mị sẽ mất hết lực lượng và sào huyệt để bành trướng.

Thái tử gật đầu đồng ý với Cao tú sĩ. Nhưng Văn Tú Tài hỏi :

- Lời nói của Cao thiếu hiệp đầy ngạo khí trung cang. Nhưng ngộ nhỡ Thiếu Cơ hiện ra không muốn cho thiếu hiệp phiêu lưu dấn thân vào hang cọp đầy nguy hiểm thì sao? Đàn bà nào không ôm giấc mộng vàng mong làm bà mệnh phụ chốn lầu son gác tía, ai mong làm vợ một anh chàng lê gót phiêu bạt giang hồ ngồi không yên thân nằm không nóng chỗ, ăn uống bê tha đầu đường xó chợ, nghĩ ra thiệt khó ham đặng.

Cao tú sĩ cúi đầu không đáp.

Bên trong bàn tiệc đã bày xong. Mọi người được Thái tử mời vô đãi yến. Ngoài trời, mặt trời đã gác núi.

Mới ngồi vào bàn, chưa cầm đũa nâng bát, mọi người thấy Câu Hồn giáo chủ đưa tay lên dụi mắt, ngáp dài rồi gục xuống ngáy o o...

Thái tử hỏi :

- Cô bé mũi gồ chưa ăn sao đã ngáp hoài rồi ngủ liền, tại sao vậy?

Cậu nhỏ mũi “lân” ngồi cạnh trả lời :

- Tôi đã đánh lừa cho nó ăn viên kẹo ngọt thơm nhưng thực ra đấy là viên thuốc ngủ, trời bắt đầu sang giờ Dậu, nếu không khiến nó ngủ, nó trở tính đổi nết thì tôi e tòa đại sảnh này sẽ không tránh khỏi sự đổ vỡ. Tốt hơn là để cho nó ngủ liền tới sáng mai. Chừng nào nó thuần tính thuần nết lúc đó sẽ để mặc nó thức.

Bà Song Trâm gật đầu khen phải :

- Chẳng cần phải điều bát binh sĩ đi đâu xa trên bàn tiệc này cũng đã có một vị trùm Hắc Y đương gục đầu ngủ đó. Câu Hồn giáo chủ tính tình rất quái gở. Nếu biết sử dụng quái bà này để đánh lại bọn Trụ Ma thì mới là đắc sách, đúng phép dùng độc trị độc, lấy Hắc Y để đánh Hắc Y đấy.

Lão Nhiếp Thủ gắp món ngon, đưa lên miệng nhai tóp tép nói lớn :

- Dưới mắt lão phu, nếu từng nhân vật một thì quá nửa người ngồi trên bàn tiệc này là cựu Hắc Y: này là Phong Vân quận chúa, cô Thiết Như Hoa, Lãnh Diện Băng Tâm... trước kia chẳng từng hoạt động theo lệnh Hắc Y Đạo sao?

Phong Vân đáp :

- Chúng tôi xuất thân từ Hắc Y mà bây giờ quay lại đánh Hắc Y chỉ vì một người?

Thái tử hỏi :

- Người tài giỏi mà Quận chúa nói ai đó?

- Đó là Lý công tử. Theo ý tôi, chúng ta không có đủ năng lực để đánh bại Hắc Y. Phải là người có thanh Siêu Điện Tử Quang kiếm mới tiêu diệt được Hắc Y.

Cao tú sĩ hỏi :

- Bằng cách nào Quận chúa lại biết Lý công tử có thanh bảo kiếm kỳ diệu đó?

Phong Vân thẳng thắn trả lời làm Cao tú sĩ ngây người như pho tượng :

- Thiếu Cơ tiểu thư nói cho tôi biết như vậy chứ còn ai nữa. Thiếu Cơ tài giỏi phi thường, ai mà được cô ấy yêu thì là người tốt phúc nhất trên thế gian.

Nàng Chi Mai hỏi :

- Cô ta đã yêu ai chưa?

Phong Vân đáp :

- Ai mà biết được! Nhưng phải công nhận là Thiếu Cơ không hề tặng cho ai “kỷ vật” của nàng bao giờ, có phải vậy không chị Thái Cơ?

Nàng Thái Cơ từ trước vẫn im lặng, nghe hỏi vậy khẽ gật đầu đồng ý là đúng. Văn Tú Tài cầm chiếc mũ nhỏ trao lại cho Cao tú sĩ và nói :

- Từ lâu Cao thiếu hiệp giữ “tặng vật” của Thiếu Cơ, như vậy chứng tỏ là Cao thiếu hiệp được Thiếu Cơ chấm rồi đó! Thế nào, ông Đắc Tình Tú Sĩ, ông có nhận ông là người tốt phúc nhất trên đời chăng?

Nàng Chi Mai phải thốt câu :

- “Yêu và được yêu” là hạnh phúc nhất đời rồi còn gì? Chẳng bù biết bao nhiêu người yêu rất nhiều mà... chẳng được gì cả!

Rồi cô sơn nữ hạ thấp giọng :

- Như em đây, em yêu nhiều mà...

Đan Tâm ngồi đối diện vội tiếp lời :

- ... mà chỉ được một anh chàng vô duyên cạo trọc đầu phải không?

Cậu nhỏ Cung Đình bỗng giương đôi mắt sáng quắc như điện quang nhìn chằm chằm vào mặt Văn Tú Tài, miệng lắp bắp định nói câu gì không rõ thì Phong Vân đã đứng dậy lấy đũa gắp một chiếc đùi gà cực lớn, miệng nhanh nhảu :

- Kính thưa Tôn Sư, tiện nữ xin tiếp tôn sư chiếc đùi gà lớn nhất bàn tiệc này.

Nói rồi ghé miệng vào tai Cung Đình tôn sư thì thầm điều gì không biết, chỉ thấy cậu nhỏ thò tay cầm đùi gà đưa lên miệng ăn khoái trá và gật đầu lấy gật đầu để.

Cao tú sĩ đương lúc ngỡ ngàng bỗng thấy Nụy Cước xuất hiện báo động mọi người :

- Có kẻ lạ đột nhập bản doanh! Xin quý vị đề phòng thích khách.

Mọi người xôn xao đứng dậy. Một vài người đã lanh lẹ tuốt binh khí, cầm sẵn nơi tay. Nhưng cậu nhỏ Cung Đình bình tĩnh nói rằng :

- Xin Thái tử và quý vị an tọa, ăn uống như không có gì xảy ra. Việc chống đối địch nhân để một mình tôi cũng đủ đối phó. Dù chúng đông hay ít, một mình tôi ra tay là xong!

Mọi người không biết cậu nhỏ đối phó bằng cách nào? Địch nhân núp đâu chưa thấy ló mặt?

Hai mắt Cung Đình lại tỏa hào quang như đôi mắt điện, hình như cậu vận thần quang nhìn suốt qua vách tường. Mọi người thấy cậu cười khì, cầm chiếc xương gà phóng ra phía ngoài sân. Chiếc xương đùi gà như có một năng lực phi thường bay vút ra, tiếng rít lạnh người. Quả nhiên ở ngoài có tiếng binh khí vũ động dưới ánh đèn lồng phía xa, mọi người nom rõ một người bận võ phục, mặt đeo chiếc mặt nạ vàng đương múa kiếm đánh nhau dữ dội với chiếc “xương gà”.

Choang! Một tiếng động dữ dội vang ngân bật lửa xanh, Kim Diện sứ giả đã chém trúng làn kiếm khí tức thời xương gà mảnh mai bị tan vụn tung tóe.

Nhưng Cung Đình ngồi ăn ngon lành, lại cầm chiếc đũa phóng ra phía ngoài đến vút. Ngoài sân lại có tiếng đụng chạm kêu reng rẻng vang lên. Người mặt nạ vàng một phen vất vả đấu kiếm với chiếc đũa bay lộn ngang dọc.

Bà Song Trâm phải tấm tắc khen thầm tài nghệ tuyệt vời của sư đệ.

- Võ công kỳ ảo! Không ngờ khoảng bao năm trời xa cách sư đệ đã tiến bộ, đạt được tuyệt đỉnh tinh hoa nghề võ công như nghề thuốc. Chỉ còn một bước thì thành “chân nhân”.

Cậu nhỏ Cung Đình được Song Trâm nữ hiệp tưởng lệ, hai lỗ mũi lân phổng lớn hơn trái táo, đắc chí tung ra hai ba chiếc đũa nữa làm ngoài sân vọng vào tiếng kêu xin rối rít :

- Tôi chịu thua rồi! Tôi không phải là thích khách đâu. Tôi là vị Kim Diện sứ giả, Võ Đang kiếm phái Chưởng môn nhân Trương Tuấn Phong đây. Cao thiếu hiệp ngồi trong đó nhận biết tôi sao không nói một lời để vị cao nhân nào đó thâu các làn kiếm quang lại nếu không thì còn chi là tính mạng tôi chớ!

Cao tú sĩ nghe giọng nói nhận ra được Trương Tuấn Phong liền nói hộ :

- Người này đã quy phục Lý công tử, dẫn đường để Lý huynh đột nhập Bạch Hoa cương. Xin Cung tôn sư nhẹ tay cho hắn nhờ.

Cậu nhỏ vỗ tay đến “đốp” một cái, thu các chiếc đũa đã phóng ra vô bàn tay, xếp để gọn trên bàn.

Ngụy Tôn Phi ra ngoài xem sao thấy cấm binh ngơ ngác, các mũi tên bắn ra bị gạt rơi lả tả vương vãi đầy sân. Lão địch nhân đeo mặt nạ vàng quả là một kiếm khách biệt tài, thế mà không đánh lại chiếc xương gà và dăm ba chiếc đũa, thế mới kỳ ngộ hết sức.

Trương Tuấn Phong mồ hôi đẫm áo, tay cầm thanh Thất Tinh bảo kiếm loạng choạng đi vô tụ nghĩa đường, thấy Thái tử mặc hoàng bào ngồi giữa, vị sứ giả mặt vàng quỳ xuống triều kiến, Thái tử khiến nâng dậy, Cao tú sĩ ân cần hỏi han :

- Lão tiền bối có việc chi lật đật chạy đến đây?

Kim Diện sứ giả cử chỉ mất bình tĩnh nói :

- Trụ Ma Thiên Vương biết tin là Thái tử ban hành những chiếu chỉ mới, sách phong Bình Giang vương phu nhân, hồi chức cho Lý Lăng vương và sa thải Thân vương, hắn tức giận lắm nên quyết ra tay một mặt đưa Thân vương vào hoàng cung giết vua Tống đoạt ngôi báu, mặt khác vây đánh Thái tử tại nơi đây. Hai mặt đều do đoàn âm binh dưới quyền hắn tạo lập. Diệt xong Hoàng đế và Đông Cung, Ngũ Đạo tướng quân khởi binh mười lộ về tôn tân quân và lập một nước mới.

- Tân quân là ai?

- Hắc Y đạo trưởng.

Bình Giang vương phu nhân nói :

- Hắc Y đạo trưởng coi thường vua Tống già yếu. Hắn chỉ sợ Đông Cung thái tử mà thôi. Nhưng Trụ Ma Thiên Vương là tên nào, có bản lĩnh gì? Không lẽ từng người ngồi đây, không ai đánh nổi nó hay sao?

Cô bé Câu Hồn đương gục mặt xuống bàn ngủ say, tự nhiên miệng ú ớ lảm nhảm như người nói mê, nói sảng...

Cung Đình tưởng con nhỏ “mũi gồ” nói lảm nhảm, sợ giật nảy bắn người, chạy lại bên lấy tay khẽ lay xem cô nhỏ tỉnh giấc hay không? Nhưng đúng là cô nương ngủ mê. Người nào không biết cô nhỏ là Câu Hồn giáo chủ thì coi thường trẻ nhỏ hay ngủ nghê bừa bãi, ngày đùa đêm tối cũng léo nhéo.

Nhưng người nào biết con nhỏ “đồng nữ” này đã liệt hạng sư tổ, biết chắp đầu chó vào thân hình người sống thành Cẩu đầu quái nhân thì phải e dè loại “bà cô” có thể khiến cây chết tươi, người chết đứng này được.

Tiếng nói ọ ẹ từ trong họng bay ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền hơi thở khò khè, thế mà âm hưởng vang động, ngồi xa cũng nghe như xoáy vào lỗ tai, chứng tỏ “nữ bà” này có nội lực siêu đẳng.

Tiềm thức người ngủ vẫn làm việc, Câu Hồn cảnh cáo điều chi?

- Cung Đình ơi, bồ cõng tớ chạy mau! Nguy đến nơi rồi! Mùi máu tanh lắm bồ ơi! Ma... thi... ma... ma...

Con cắc kè đương săn muỗi trên tường cũng cong đuôi chạy. Hai con tuấn mã Thanh Phong và Bạch Tuyết đua nhau lồng hí như báo điềm gở! Giống vật có linh tính khác người, Cao tú sĩ chạy ra ngoài ngửng mặt lên trời thấy chim xào xạc bỏ tổ bay đi. Thiệt là kỳ lạ! Động đất hay sụp trời đến nơi?

Truyện convert hay : Thần Y Hoàng Hậu: Ngạo Kiều Bạo Quân, Cường Thế Sủng!
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi