Chương Trước/58Chương Sau

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Dược Sư (Triệu Tiểu Xuân Lịch Hiểm Ký)

Quyển 3 - Chương 1-1: Giới thiệu

Thì ra giang hồ là như thế này hại người, thì ra ái tình là như thế này thương tâm.Hiện tại hắn cả hai thứ đều không muốn nữa.

Nếu như đã tìm được đại sư huynh, thì chỉ cần mang sư huynh về Thần tiên cốc.

Hắn có thể hay không quay về với cuộc sống vô tư lự như trước kia.

Mà giang hồ vẫn cứ là giang hồ, chính là làm cho người ta đã nhúng tay vào thì vô pháp rời ra.

Mà ái tình vẫn cứ là ái tình, chính là đã yêu mến rồi thì muốn dứt bỏ cũng vĩnh viễn không được.

Phải vất vả lắm mới lấy lại lòng tin đối với Vân Khuynh, mà Vân Khuynh cũng là nguyện ý tin theo hắn.

Thế nhưng giang hồ cừu oán dây dưa cũng không chịu buông tha cho cả hai.

Thậm chí cả lão thiên cũng muốn góp một tay, cướp đi sinh mệnh Vân Khuynh.

Chính là chia cắt uyên ương, là lão thiên đố kị hồng nhan.

Không không không, hắn là thần y Triệu Tiểu Xuân!
Cho dù là Diêm vương lão gia cũng đừng hòng cướp đi người trong tay hắn!

Truyện convert hay : Thiên Thần Điện Tiêu Thiên Sách Cao Vi Vi
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi