Chương Trước/20Chương Sau

Mãi Chờ Người Nơi Ấy

Chương 9: Cuộc sống mới không có cậu ấy

Nó đã sang đến nơi, ngôi nhà mới của nó to phải bằng cả hoang mạc Sahara [ tác giả nó phóng đại xí, ném đã nhẹ thui à nghen >_

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Cuồng Tế
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi