Saved Font

Trước/114Sau

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 1-1: Mở đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nam chủ đều là xà tinh bệnh

luoicon27

Beta: Mì

p/s: hiểu thế nào thì edit như vậy nên chỉ đúng 70-80% thôi,có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo nhé

Ôn Noãn tiểu thư hảo, tại hạ là hệ thống, ngài có thể gọi tại hạ là bạch.

Tại hạ đã đo lường kiểm tra thân thể ngài phát hiện thân thể ngài rất thích hợp với số liệu cuả tại hạ, nên đã cùng ngài tiến hành buộc định mong ngài có thể tha thứ cho tại hạ tự chủ trương.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tại hạ sẽ không gián đoạn tuyên bố nhiệm vụ với ngài, trong lúc ngủ ngài sẽ xuyên qua thời không, thực hành nhiệm vụ công lược nam chủ.

Khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới thật, thì thời gian chỉ là sau 1đêm.Trong lúc làm nhiệm vụ tại hạ sẽ không giúp bất kỳ cái gì.

Điểm thưởng, độ hảo cảm sẽ không có, ngài chỉ có thể tự kiếm.Chung quy người...chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mong ký chủ không đem tại hạ đánh đồng cùng hệ thống trong tiểu thuyết, tại hạ cùng chúng hoàn toàn bất đồng.

Khi ngài cảm thấy công lược mục tiêu thành công, ngài có thể hướng tại hạ xin đánh giá, nếu đánh giá thành công thì nhiệm vụ thành công, ngược lại ngài tiếp tục công lược.

Cơ hội xin đánh giá có ba lượt, nếu 3 lượt mà chưa thành công thì nhiệm vụ thất bại.

Nếu mục tiêu công lược ngoài ý muốn chết thì nhiệm vụ thất bại.

Có 1 điều Ôn Noãn tiểu thư không cần lo lắng, nhiệm vụ thất bại ngài không bị gạt bỏ chỉ bị chịu hành phạt điện giật.Trừng phạt qua đi, thế giới thất bại sẽ được thiết lập lại, người chơi cần làm nhiệm vụ lần nữa đến khi thành công mới thôi.

Đã xong, đó là toàn bộ quy tắc.

Hiện tại mời Ôn Noãn tiểu thư lựa chọn nhận hay không nhận trở thành công lược giả:

Một: nhận [ký chủ yêu yêu đát]

Hai: không nhận[ không biết tốt xấu, đi tìm chết đi]

Ôn Noãn:.....

" ta chọn 1"

"lựa chọn sáng suốt"

Trước/114Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trùng Sinh