Chương Trước/11Chương Sau

Nguyên Phối Nghịch Tập

☆ Thế Giới Thứ Tám - Mạt Thế, Người Cầm Quyền Là Vị Hôn Phu

☆ Thế giới thứ tám - Mạt thế, người cầm quyền là vị hôn phu

Thế giới này có không gian, có vũ lực, có đánh mặt, có ngược nguyên nữ chính. Nam chính thế giới này tên Mộ Dung Ngự Thiên.

Truyện convert hay : Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi