Chương Trước/11Chương Sau

Nguyên Phối Nghịch Tập

☆ Thế Giới Thứ Chín - Tra Nam Đột Kích

☆ Thế giới thứ chín - Tra nam đột kích

Tên thế giới này là do tác giả đặt, tên các thế giới trước đều là editor tự đặt để dễ ghi nhớ.

Thế giới này viết về Võng du, nam chính không có quan hệ gì với Tiêm Vũ, thế giới này yêu cầu Tiêm Vũ giải quyết tra nam tiện nữ, sau đó trong quá trình này Tiêm Vũ mới quen biết nam chính Bạch Mặc. 

Truyện convert hay : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi