Truyện Yêu Em

Mãi Yêu Em Như Vậy
Yêu Em Thêm Lần Nữa
Yêu Em Sâu Tận Sao Trời Kia
Nguyện Yêu Em Cả Đời
Cô Ngốc, Tôi Yêu Em
Chị Sẽ Mãi Yêu Em
Hẹn Ngày Yêu Em
Nguyện Yêu Em Hết Kiếp Này
Này Anh! Yêu Em Đi
Yêu Em!
Vì Anh Yêu Em
Hạ Băng! Yêu Em Đi
Từng Bước Yêu Em!!
Yêu Em Mãi Mãi

Đọc Truyện