Truyện Thật Ra Tôi Là Bạch Liên Hoa

Thật Ra Tôi Là Bạch Liên Hoa

Thể loại : Đam Mỹ, Hài Hước
Tác Giả : Bút Tích 笔迹 ♥ Vu Điển 于典
Số Chương  : 14
Trạng Thái : Full Hot
Nguồn : sưu tầm
Cập Nhật  : 22:51 28-05-2021
Kỳ thực ngã thị bạch liên hoa

Tác giả: Bút Tích 笔迹 ♥ Vu Điển 于典

Thể loại: Hiện đại, ngôi thứ nhất, đoản văn

Văn án chỉ có một câu thôi nên tui mạnh dạn tóm tắt ba mẩu truyện chính là thế này:

Truyện 1: Một Bạch Liên Bông có tâm với nghề.

Truyện 2: Một Bạch Liên Bông ở bẩn nhưng mắc bệnh hoang tưởng.

Truyện 3: Một Bạch Liên Bông cự kỳ giả vờ giả vịt.

Comment, Review truyện Thật Ra Tôi Là Bạch Liên Hoa