Truyện Tra Công Muốn Giết Tôi

Tra Công Muốn Giết Tôi

Thể loại : Đam Mỹ
Tác Giả : Bão Khốc Thiên Tài
Số Chương  : 44
Trạng Thái : Full
Nguồn : christinespersonalblog.wordpress.com
Cập Nhật  : 21:03 08-11-2019
Bình Luận : 22Xem
Số chương: 36 chương chính văn + 8 phiên ngoại

Biên tập: Christine

Artist: @weyowang

Cover designed by Manh

Một câu chuyện hiện đại có chút huyền nghi, nhân vật chính nhận thấy có một tên muốn giết mình, nhưng phản sát trở lại.

Chính văn vô CP, phiên ngoại có.

Thể loại: hiện đại, tra công (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

Truyện này được tác giả đăng không văn án không tag. Văn án là câu tóm tắt của một bạn bên Trung, tag là do editor tự ghi.

Warning: Bản edit chỉ đảm bảo 70-80% nội dung.

Comment, Review truyện Tra Công Muốn Giết Tôi