Chương Trước/167Chương Sau

Truyện Kinh Dị Cryptic + Truyện Ma Ngắn

Chương 142: C142: Cảnh Sát Trưởng

Mấy hôm gần đây, khu vực này cứ 10 ngày lại có một vụ giết người.

Cảnh sát đang kiểm soát vô cùng gắt gao, tôi là một trong số đó.

Với cương vị một cảnh sát trưởng, nếu như không tìm ra tên sát nhân, thì có lẽ tôi sẽ bị đuổi việc mất!

Tôi bảo với vợ mình phải cẩn thận, không được đi đêm.

Cô ấy dặn lại tôi:

"Anh mới hay đi đêm, đáng lẽ anh phải cẩn thận chứ, không phải lo cho em đâu!"

Tôi hỏi lại: "Em chắc chắn là không phải lo cho em chứ?"

Cô ấy cười: "Chắc chắn. Tối nay anh đi cẩn thận nhé"

Truyện convert hay : Tiên Tôn Trở Về
Chương Trước/167Chương Sau

Theo Dõi