Chương Trước/167Chương Sau

Truyện Kinh Dị Cryptic + Truyện Ma Ngắn

Chương 144: C144: Câu Cá

Tại một Clb câu cá,chúng tôi khá vui vẻ với sở thích của mình.Đến một lúc,tôi khá ấn tượng tài câu cá của một lão câm ngồi cùng dãy hồ với tôi.Tôi bèn đến hỏi lão lý do sao lão câu cá tài tình thế.Để đáp lại,ông ta lấy một con dao tỉa nhỏ (thường dùng để chia nhỏ mồi câu) và ra hiệu tôi đi theo lão.Một ông có tuổi ngăn tôi lại,ông ta cũng chỉ im lặng và kéo tôi đi xa khỏi ông lão đó.

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thập Niên 70 Chi Nông Gia Quân Tẩu
Chương Trước/167Chương Sau

Theo Dõi