Chương Trước/167Chương Sau

Truyện Kinh Dị Cryptic + Truyện Ma Ngắn

Chương 153: C153: Bút Chì Mảnh

Tôi cầm bút chì và bắt đầu viết, màu đen tuyền của nét chì thật là đẹp. Nhưng nét chì chẳng thanh mảnh tí nào. Vì thế nên tôi chuốt bút chì thật nhọn.

Tôi không viết nữa mà bắt đầu vẽ. Khổ thay, tôi vẫn thấy nét chì không đủ mảnh.

Thế là tôi chuốt bút chì thật nhọn và thử ngay độ nhọn của nó. Có thể ngòi nó đã gãy nhưng tôi biết rằng lần chuốt vừa rồi đã làm cho nét chì vô cùng mảnh. Đến nỗi tôi sẽ không thể nhìn thấy nó mảnh hơn được nữa. Tôi hạnh phúc đến nghẹt thở.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Công Lược: Nữ Xứng Có Độc
Chương Trước/167Chương Sau

Theo Dõi