Chương Trước/167Chương Sau

Truyện Kinh Dị Cryptic + Truyện Ma Ngắn

Chương 43: C43: Nguyền Rủa

Tôi mới kiếm được 1 bản của Cuốn sách về Sự nguyền rủa.

Ở trang đầu, cuốn sách viết: “Nếu các bước được làm chính xác theo chỉ dẫn, lời nguyền sẽ được tạo ra. Tuy nhiên, nếu làm sai, lời nguyền sẽ nhằm vào chính người tạo ra nó. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? “

Tất nhiên rồi!

Tôi có vài người mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ chừng nào tôi còn sống.

Vì thế tôi đã bắt đầu lật quyển sách. Và làm theo chỉ dẫn trong đó.

Bước một: Đầu tiên, nhắm mắt lại và hình dung khuôn mặt của người bạn muốn gieo lời nguyền.Quá dễ. Khuôn mặt hắn ta là thứ tôi không bao giờ quên.

Tôi hình dung khuôn mặt hắn rõ ràng nhất có thể.

Ok, xong. Giờ thì sang bước tiếp theo…

Bước hai : Tưởng tượng hình thức trừng phạt mà bạn muốn.

Điều này cũng quá dễ.

Tôi sẽ khiến hắn phải nếm trải mọi sự đau khổ có thể tưởng tượng được trên Trái đất. Và đảm bảo rằng hắn sẽ chết trong nỗi đau đớn tột cùng.

Rồi, xong. Tiếp theo…?

Bước ba: Giờ thì mở mắt ra.

Truyện convert hay : Bất Diệt Bá Thể Quyết
Chương Trước/167Chương Sau

Theo Dõi