Chương Trước/167Chương Sau

Truyện Kinh Dị Cryptic + Truyện Ma Ngắn

Chương 7: C7: Giếng

Một ngày, tôi giết con em gái vì nó làm phiền tôi.

Tôi ném xác nó xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.

Năm năm sau, sau cuộc cãi lộn với thằng bạn, tôi đã giết nó.

Tôi ném xác nó xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.

Mười năm sau, tôi giết con đàn bà mang thai đứa con mà tôi trót dại trong một lần say rượu.

Tôi ném xác nó xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.

Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão.

Tôi ném xác lão xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.

Hai mươi năm sau, tôi giết bà già, vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc.

Tôi ném cái xác xuống giếng.

Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác vẫn chưa biến mất.

Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó

Truyện convert hay : Chín Vực Thần Hoàng
Chương Trước/167Chương Sau

Theo Dõi