Chương Trước/200Chương Sau

Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 114: C114: Nghe Lời Vợ

Nghe lời vợ, tôi đã giết anh trai mình để chỉ tôi hưởng được gia tài của cha mẹ tôi.

Nghe lời vợ, tôi đã giết cha mẹ mình để chỉ tôi hưởng được gia tài của cha mẹ tôi.

Nghe lời vợ, tôi đã giết hết tất cả để làm sao chỉ mình tôi hưởng được gia tài của cha mẹ tôi.

Truyện convert hay : Bị Các Đại Lão Đoàn Sủng Sau Ta Dã Phiên
Chương Trước/200Chương Sau

Theo Dõi