Chương Trước/51Chương Sau

Tu Chân Hệ Thống Chưởng Môn

Chương 50: Nhập Môn Đại Điển(Phần Kết)

-"Nếu ai trong các ngươi thắc mắc, thì ta sẽ giải đáp cho các ngươi hiểu."

Dương Văn Đức nhìn sáu mươi vị tân đệ tử của môn phái nói.Dương Văn Đức thanh âm vừa dứt,toàn bộ không gian đều yên lặng không có một tiếng động nào.

Chừng khoảng ba phút thời gian sau,có một vị đệ tử lên tiếng nói, mới cắt bỏ được tình trạng không gian yên lặng này.

-"Thưa chưởng môn,ngài có thể nói cho chúng đệ tử ở đây biết tu tiên cảnh giới được không?Và Thanh Vân Môn chúng ta nằm ở khu vục nào trong tu chân giới vậy?"

Dương Văn Đức nhìn thấy thân ảnh của vị đệ tử lên tiếng về sau,thì biết được vị đệ tử đó là ai.Đó là Chu Võ-thiên linh căn võ giả,năm nay mười sáu tuổi là một vị đại năng tu tiên cường giả thần hồn có tu vi là Tán Tiên cảnh viên mãn,chuyển thế làm người ở thế giới này.Tư chất võ đạo thấp kém nhưng được trời ưu ái cho thiên linh căn-Chu Võ mai sau sẽ là một vị tu chân giả nổi tiếng ở trên thế giới này và sẽ là người hỗ trợ hắn,đồng hành với hắn trên con đường cứu giúp sinh linh của Tiên Võ thế giới,thoát khỏi nạn hạo kiếp do tà tộc-một chủng tộc thần bí gây ra.

-"Chu Võ cùng với các đệ tử còn lại và các vị trưởng lão nghe ta nói về cảnh giới tu tiên mà tu sĩ chúng ta phải trải qua nếu muốn trở thành một vị tiên nhân thực thụ,nhận được vô số thọ nguyên."Dương Văn Đức đối với người lên tiếng hỏi hắn, cùng với những người còn lại có mặt ở trong đây nói.

Chu Võ,nhóm người Lục Huyền cùng với năm mươi chín danh đệ tử còn lại,nghe xong lời của chưọng môn liền im lặng hết và không có một ai lên tiếng sau đó liền chú tâm nghe chưởng môn nói.

-"Tu tiên cảnh giới của thế giới này bao gồm các đại cảnh giới sau:Luyện Khí kỳ,Linh Dịch kỳ,Kim Đan kỳ,Hóa Anh kỳ,Hóa Thần kỳ,Thần Hồn kỳ,Dung Hợp kỳ,Pháp Tắc kỳ,Đại Thừa kỳ và Độ Kiếp kỳ.

Tu sĩ thành công vượt qua tiên kiếp thì tu sĩ có thể phi thăng lên tiên giới,và tiếp tục con đường tu luyện của bản thân.Cảnh giới đầu tiên cũng chính là cảnh giới quan trọng nhất,tạo tiền đề cho các cảnh giới phía sau;Còn Thanh Vân Môn chúng ta nằm ở phía Nam của Phi Vũ sơn lâm thuộc diện bảo hộ của cấp 3 tu chân môn phái Thiên Linh Môn,nằm trong quận Vạn Ninh.Muốn nâng cao cấp bậc của môn phái thì bổn tọa phải đi tới phủ chủ của quận Vạn Ninh để thăng cấp bậc môn phái.Chỉ cần Thanh Vân Môn chúng ta bước vào cấp hai tu chân môn phái,thì các kiến trúc đặc thù của môn phái chúng ta mới được dỡ bỏ phong ấn và chúng ta sẽ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn."

Dương Văn Đức nói xong,liền đánh mắt về phía Lục Huyền đại trưởng lão.Lục Huyền nhận được đạo ánh mắt đó và sau đó liền mở miệng nói:

-"Chúng ta tiếp tục nhập môn đại điển thôi với nội dung thứ ba là chưởng môn giới thiệu các vị trưởng lão trong môn phái,cho các tân đệ tử của môn phái biết và phổ biến cho chúng đệ tử lệnh triệu tập đệ tử."

Dương Văn Đức nghe xong lời mà đại trưởng lão Lục Huyền nói,liền lập tức mở miệng nói:

-"Vị thiếu nữ bên cạnh ta đây chính là đại trưởng lão Lục Huyền-kiêm là người quản lý tu luyện đạo trường của môn phái chúng ta."

-"Thiếu niên đó chính là Vương Hạo là Luyện đan các các chủ,đồng thời là một vị nhất giai thượng phẩm luyện đan sư."

-"Thiếu niên này mọi người đã từng gặp,có tên gọi là Lăng Tiến-Luyện khí các các chủ."

-"Vị tiểu cô nương thiếu nữ là Trương Ánh Tuyết trưởng lão,linh thú viên trưởng lão chịu trách nhiệm cai quản nhóm linh thú của môn phái chúng ta."

Dương Văn Đức chỉ tay lần lượt vào thân ảnh của Lục Huyền,Vương Hạo,Lăng Tiến và Trương Ánh Tuyết.

Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi