Chương Trước/77Chương Sau

Wrong Impression

Chương 72: Phiên Ngoại Weibo Random #2

*

Cố Lễ Châu nhìn thấy bức ảnh này, lập tức share rồi tag vợ: Em nhìn đi, lần trước em lại mua nhầm sữa Vượng Tử [1], uống vào toàn vị xà phòng.

[1] Hình 3, Vượng Tử (旺子) là hàng nhái, Vượng Tể (旺仔) mới là hàng thật.

Chung Vị Thời: Anh vậy mà lén uống sữa của em!

Cố Lễ Châu: Sữa xà phòng cũng gọi là sữa à?

Chung Vị Thời: Em mặc kệ đền em đi!

Cố Lễ Châu: Hây dà, còn đổ lỗi cho tôi rồi đấy, tối nay để baba cho em uống sữa mạnh khỏe sữa chính tông.

Chung Vị Thời: Anh cho uống thì cho uống, đừng có thêm "tối nay" vào, dễ gây ra hiểu lầm không cần thiết.

Cố Lễ Châu: Ban ngày thì ban ngày, tôi thế nào cũng được, tóm lại là baba nhất định sẽ cho em uống sữa sạch sẽ sữa yên tâm. Này, em đã nghe chuyện bò đực cũng có sữa chưa?

Chung Vị Thời: Hở??? Còn có loại chuyện này sao???

Cố Lễ Châu vỗ vỗ đệm: Em về đây, tôi từ từ kể cho.

Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi