Chương Trước/225Chương Sau

Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 224: Thí Chủ, Nón Xanh Ngươi Mang 4

Chương truyện bị khóa, cập nhật sau!

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Công Lược: Nữ Xứng Có Độc
Chương Trước/225Chương Sau

Theo Dõi