Chương Trước/7Chương Sau

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Nghịch Tập: Nam Thần, Sủng Nghiện

Chương 6: Thông Báo Quan Trọng!!!!!!

MỘT LỜI CẢNH BÁO ĐẾN NHỮNG NƠI ĂN CẮP CHUYỆN DỊCH. XIN HÃY DỪNG LẠI NGAY!!!!!

HÔM NAY MỊ GỬI LỜI CẢNH BÁO TỚI VỚI MỘT SỐ TRANG WEB LÀ ĐỪNG CÓ ĂN CẮP TRUYỆN CỦA MỊ OK, MỊ CŨNG TỪNG DỊCH MỘT QUYỂN TRUYỆN NHƯNG DO RẤT NHIỀU TRANG WEB ĂN CẮP, THẾ NÊN CHỌC GIẬN ĐẾN GIỚI HẠN CUỐI CÙNG CỦA MỊ, TRƯỚC ĐÓ MỊ ĐÃ CẢNH CÁO CỰC KÌ NHIỀU NÊN LÀ MỊ ĐÃ XÓA QUYỂN TRUYỆN ĐÓ MONG RẰNG SỰ VIỆC LẦN ĐÓ KHÔNG CÒN XẢY RA NỮA AK!!!!!! NẾU KHÔNG XÓA ĐC MỊ SẼ DỪNG CHUYỆN, NÊN NHỚ CON NGƯỜI AI CŨNG CÓ GIỚI HẠN CỦA MÌNH.

ĐÂY CHẮC LÀ LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA TẤT CẢ CÁC BẠN DỊCH CHUYỆN KHI CHUYỆN BỊ ĂN CẮP ( MỊ ĐOÁN LÀ 99% LUÔN AK )

KHÔNG THỂ HIỂU ĐC LUÔN, MỘT SỐ BẠN DỊCH CHUYỆN CHỈ VÌ ĐAM MÊ, KHÔNG CẦU TIỀN TÀI, MỖI MỘT CHƯƠNG CHUYỆN DỊCH THÌ CẦN ĐẾN 1 HOẶC 2 TIẾNG TRÊN 1 CHƯƠNG TÙY NGƯỜI, CÒN MẤY NƠI ĂN CẮP CHỈ CẦN MẤT 1 ĐẾN 2 PHÚT ĐÃ CÓ NGAY 1 CHƯƠNG CHUYỆN KO TỐN MỘT TÍ SỨC NÀO MÀ CÒN THU TỪ ĐÓ RẤT RẤT NHIỀU TIỀN LÀ ĐẰNG KHÁC.

MỘT SỐ NGƯỜI LẠI CHO RẰNG MỊ LÀM THẾ NÀY, LẠI BẢO MỊ XEM MÌNH THÀNH ANH HÙNG CHÍNH NGHĨA JJ ĐÓ, NHƯNG XIN TRẢ LỜI RẰNG BẠN THỬ CHO MÌNH VÀO HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI DỊCH CHUYỆN ĐI, BẠN THỬ DỊCH CHUYỆN XEM, XEM XEM NÓ CÓ DỄ KHÔNG RỒI HẴNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN NHA, NẾU BẠN VẪN CÒN Ý KIẾN NÀY THÌ XIN LỖI, CHÚNG TA KHÔNG CÙNG QUAN ĐIỂM, KHÔNG THỂ NÓI CHUYỆN.

NẾU HÀNH VI TRÊN KHÔNG DỪNG LẠI MỊ SẼ KHÔNG NHẸ TAY ĐÂU ( NHẮC LẠI )

ĐỪNG CÓ ĂN CẮP NỮA!!!

ĐỪNG CÓ ĂN CẮP NỮA!!!

ĐỪNG CÓ ĂN CẮP NỮA!!!

CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI BA LẦN

NẾU MỌI NGƯỜI THẤY PHIỀN THÌ CÓ THỂ BỎ QUA CHƯƠNG NÀY, ĐỪNG NÉM ĐÁ. CHỈ LÀ MỊ THẤY RẤT RẤT RẤT BẤT BÌNH CHO MỊ VÀ CÁC BẠN DỊCH CHUYỆN KHI BỊ ĂN CẮP AK.

TIỆN THỂ THÌ MỊ BÁO LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG LUÔN NHÉ: 3 CHƯƠNG/1 TUẦN. HOẶC TÙY THỜI GIAN VÌ MỊ SẮP THI CUỐI KÌ HAI RỒI CÓ AI NHƯ TUI KO VÙI ĐẦU VÀO HỌC TẬP SUẤT NGÀY LO LẮNG MẤY MÔN CHÍNH. HUHU

THANK, CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT BUỔI TỐI VUI VẺ!

Truyện convert hay : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi