Saved Font

Trước/14Sau

Phế Nhân Và Kẻ Vô Lại

Chương 1: Thiết Lập Thế Giới.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thế giới có Thập đại Thế gia, mỗi Đại Thế gia đều đứng ra bảo hộ và thể hiện vị thế của mỗi lục địa.

Cứ cách 10 năm, sẽ có Đại hội Thập Đế, chọn ra 10 kẻ xuất sắc nhất trong đám con cháu các thế gia hạng 1, 2, Đại thế gia, và các môn phái hạng 3 trở lên, để trở thành các tiểu Điện chủ, tương lai trở thành Đế Hoàng - người đứng đầu các lục địa.

Các cấp bậc tu luyện: Luyện Khí - Võ đồ - Võ Linh - Võ Sư - Võ Tông - Võ Tôn - Võ Giả - Võ Vương - Võ Đế. Mỗi cảnh giới được chia ra: Sơ phẩm, Nhị phẩm và Thượng phẩm. Riêng Luyện khí 9 tầng, Võ Đế các phẩm chia ra nhất kì, trung kì và thượng kì. Sau Võ Đế thượng phẩm thượng kì, sẽ thăng lên thành bán Tiên nhân - Tiên nhân - Thượng Tiên - Tiên Đế. Thế giới này chỉ có Nhân loại, không có các tộc yêu.

Các gia tộc cũng như môn phái, xếp hạng 1-9, trên 1 là Đại thế gia và Đại môn phái, nếu dưới 9. Gia tộc Văn Vũ Kiệt từng là thế gia hạng 1, nhưng 50 năm trước, do một biến cố, dần tụt xuống dần, xuống hạng 9, đến khi Thanh Mẫn gả đến, sắp bay màu khỏi hạng 9.

Tu tiên cần có linh căn, linh căn xếp hạng tùy theo độ hiếm và độ tinh khiết, đơn linh căn được coi là hiếm nhất, còn Thanh Mẫn khi đo linh căn, chỉ có một khối khí mờ, được cho là không có linh căn, không thể tu tiên.

Phép thuật là một dạng thể hiện khác của linh căn. Từ linh căn ban đầu, loài người sẽ thi triển ma pháp khác nhau bằng các thần chú. Cấp độ ma pháp sư từ cấp G đến SSS, sau SSS là đại hiền giả.

Tu võ không cần linh căn, các võ giả cần hấp thu linh khí, chuyển hóa năng lượng trời đất vào cơ thể. Các cấp bậc tu võ gồm Sơ Kì - Võ Kĩ - Sinh Khí - Hiển Khí - Đản Khí - Ý Khí - Võ Quân - Hóa Hình. Mỗi cấp bậc có 3 giai, nhất giai, trung giai và tam giai.

Lục địa Thiểm Lý tách rời với 10 lục địa còn lại, là các đảo bay, được bao bọc bởi kết giới. Ở đây là nơi sinh sống của các tiên nhân, võ giả Hóa hình và đại hiền giả, những kẻ mạnh nắm giữ quy luật của thế giới. Tuy vậy, lục địa Thiểm Lý lại rất ôn hòa, một khi đã đến thì sẽ phải tuân thủ quy ước không được bảo hộ cho bất kì gia tộc hay lục địa nào, luôn trung lập.

Trước/14Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Võ Con Rể