Chương Trước/92Chương Sau

A-Kun Và B-Kun

Chương 26

Lại đến lúc đổi chỗ ngồi.

A-kun đứng bên ngoài lớp học nhìn chăm chăm vào thầy chủ nhiệm đang đọc tên học sinh.

B-kun đi vào.

A-kun cảm thấy có lẽ sẽ không được ngồi cùng bàn với B-kun nữa rồi.

A-kun đột nhiên cảm thấy có chút không muốn.

Thế là thế nào chứ!!!

Thầy chủ nhiệm đọc đến tên A-kun.

A-kun ngồi vào chỗ.

B-kun đang ngồi bên đọc sách.

A-kun và B-kun vẫn ngồi cùng bàn với nhau.

Truyện convert hay : Vạn Giới Độc Tôn
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi