Truyện Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch

Thể loại : Sắc, Sủng, Đam Mỹ
Tác Giả : WY Tử Mạch
Số Chương  : 0
Trạng Thái : Full
Nguồn : cungcongcong.com
Cập Nhật  : 14:17 13-01-2022
======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch> tại TRUYENTR.IO ========

Thể loại:
Cao H, hiện đại, niên thượng (Công lớn hơn thụ 10 tuổi), xe lăn công, tình cảm, dưỡng thành, 1×1, HE.

Nhân vật:Chung Hàn (Công) x Yến Giác (Thụ)

Edit: Thỏ

Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về việc từ một người giám hộ chuyển thành người gian hộ.

Danh sách chương

      Comment, Review truyện Người Giám Hộ - Wy Tử Mạch