Chương Trước/90Chương Sau

Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 90

Edit + Beta: Đào Mai

Đại niên mồng tám chính là tân hoàng đăng cơ, sửa lại quốc hiệu, đại xá thiên hạ.

Quan viên ủng hộ Thái tử đều được tiến phong, Ngụy Lăng đã là Anh quốc công, chỉ tăng bổng lộc cho ông.

Mà Lục Gia Học lại là Tuyên Uy tướng quân, được cho là võ quan đệ nhất nhân.

Ngụy Lăng vào cung lĩnh thưởng, thời điểm trở về Nghi Ninh đang đi tìm ông vì chuyện quản sự. Cách mành chợt nghe được thanh âm giận dữ của ông:

- "...Uông Viễn không khỏi thật sự hồ đồ!"

Một thanh âm khác trong phòng nói:

- "Giết đều giết, cũng chỉ có thể phải quên đi!."

Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, phủ lên mặt đất một lớp thật dầy, bên trong đốt long hương thực sự ấm áp.

Nghi Ninh nghe được tên Uông Viễn, cũng có đăm chiêu.

Uông Viễn người này nàng là có nghe nói qua.

Chuyện về người này nói đến thật sự là truyền kỳ, cho nên trên phố lưu truyền rất nhiều.

Ông ta phi thường thông minh, thời điểm còn trẻ trong nhà rất nghèo, mẫu thân của ông vì muốn ông có thể đọc sách, phải đi làm lụng khuân vác giặt quần áo để kiếm tiền, có thế này mới có một hàn môn sinh như vậy.

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/90Chương Sau

Theo Dõi