Saved Font

Trước/81Sau

Phong Lưu Thành Thần

Chương 1: Giới Thiệu​

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cảnh giới phân chia:

Tu Thần Giả chia thành “ bốn môn”. Là bốn cửa ải lớn nhất trong cuộc đời Tu Thần Giả.

Môn thứ nhất: Phàm Nhân Môn ( linh lực).

Luyện Khí (10/20/50/ 90), Hậu Thiên (100/200/500/ 900), Tiên Thiên(1000/2000/5000/ 9000), Siêu Phàm (10000/20000/50000/ 9000). Mỗi cảnh giới chia làm sơ, trung, đỉnh phong, đại viên mãn .

Môn Thứ hai: Tu Thần Môn ( ma lực).

Hoàng (200/400/600/800/ 1000), Huyền (2000/4000/6000/8000 /10.000), Địa (20.000/40.000/60.000/80.000/ 100.000), Thiên (200.000/400.000/600.000/800.000/ 10.0000) bốn cấp độ. Sau Thiên cấp là Lĩnh Vực(2.000.000/4.000.000/6.000.000/8.000.000/ 10.000.000) , Phi Thăng (20.000.000/40.000.000/60.000.000/80.000.00/ 100.000.000). Mỗi cảnh giới chia thành năm tầng. Tầng năm thấp nhất, tầng một cao nhất.

Môn thứ ba: Bán Thần Môn ( chân nguyên).

Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ, Thách Đấu, Hóa Thần. Năm đoàn, mỗi đoàn chia thành V, IV, III, II, I năm cái cấp độ.

Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ, Thách Đấu, Hóa Thần. Năm đoàn, mỗi đoàn chia thành V, IV, III, II, I năm cái cấp độ.

Môn thứ bốn: Chân Thần Môn ( thần lực).

Ngũ Hành, Sinh Tử, Thời Không, Thần Đạo, Vĩnh Hằng Bất Hủ, Chí Tôn.

*)Đan dược/ Luyện đan sư: Thập phẩm, mỗi phẩm chia thành sơ, trung, cao, đỉnh phong bốn cấp bậc.

*) Vũ khí: F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS..

*) Công pháp/ tài liệu: Huyết Nguyệt, Quán Quân, Siêu Phẩm, Thần Cấm. Mỗi cảnh giới chia thành hạ, trung, cao, siêu bốn cấp độ.

*) Linh hồn/thể chất: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, thần phẩm, nghịch thiên.

*) Môn phái/thành trì/bí cảnh: mười sao ( một sao cao nhất mười sao thấp nhất).

*) Môn phái/thành trì/bí cảnh: mười sao ( một sao cao nhất mười sao thấp nhất).

*) Ma thú: Linh, Quân, Tướng, Vương, Hoàng, Tông, Tôn, Đế, Bán Thần, Thần. Mỗi cấp chia thành ngũ tinh. Truyện được đăng tại T r u y e n C v . c o m

Giải thích rõ hơn cho mọi người hiểu

Tu thần giả tiến hóa bằng cách hấp thu thiên địa linh khí. Tiến hóa cuối cùng là thành thần, đạt được sự bất tử

Phàm nhân môn hấp thu thiên địa linh khí chuyển thành linh lực. Ở cảnh giới này, ai linh lực nhiều thì cảnh giới cao, bình cảnh hoàn toàn là dựa vào linh lực. ( ví dụ một vị linh lực đạt tới 999 linh lực muốn đột phá tới 1000 linh lực, chỉ thiếu 1 linh lực để đột phá thế nhưng " một" chính là bình cảnh. Muốn đột phá hoàn toàn dựa vào thiên phú của chính bản thân mình)

Linh lực tiến hóa thành ma lực chính là Tu Thần Môn. Tương tự như linh lực. Chỉ có điều muốn từ Thiên cấp đạt tới Lĩnh Vực phải ngộ ra được Lĩnh Vực của chính mình. Điều này không phải ai cũng làm được

Còn Bán Thần Môn và Chân Chân Môn thì sau này mọi người sẽ hiểu

Trước/81Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sử Thượng Mạnh Nhất Luyện Khí Kỳ