Chương Trước/82Chương Sau

Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 81: Một Tràng Huyết Tinh !!!

vui lòng chờ 5 phút, vì vài lý do chính đáng nên ta bắt buộc phải làm như vậy, ai bên truyenff thì qua truyenyy để đọc !!!

còn ai ở truyenyy thì một tý sẽ có ngay

Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi