Chương Trước/7Chương Sau

Nhân Mã, Anh Là Một Ngoại Lệ

Chương 1

Chương 1

Ấy là một chủ nhật nhiều nắng và nó chuyển đến kí túc xá của trường đại học.

- Tử Du, con chuẩn bị hết chưa?

-Đừng lo mẹ, con lớn rồi, tất nhiên là xong hết rồi , con đi nhá,

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi