Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

Giới Thiệu Truyện
*Văn án:

Chỉ có một câu:

“Thi thể không đáng sợ, người sống mới đáng sợ.”

Danh sách chương

Comment, Review truyện Bút Ký Giải Phẫu Có Thật: Sổ Điều Tra Của Một Pháp Y Về Nguyên Nhân Tử Vong

OTruyện.net
Website đọc truyện online số 1 Việt Nam.


Đọc Truyện